AUT061
All material (C)opyright 2004 - The Automath Archive, Eindhoven University of Technology
Title: Taal en Structuur van de Wiskunde
Author: N.G. de Bruijn
Printed: Lecture Notes nr. 2.336.0
Publishing date: 1984
Publishing location: Department of Mathematics, Eindhoven University of Technology
Pages: 102
Language: Dutch
Note: Taal en Structuur van de Wiskunde (12p)
Lezen en schrijven van formules (9p)
Nederlandse wiskundige zinnen met letters (6p)
Nederlandse zinnen met formulaire zinsdelen (18p)Opmerkingen over wiskundige taal (12p)
Losse opmerkingen over taalgebruik in de wiskunde (12p)
Natuurlijke deductie: implicatiecalculus (21p)
Het onbepaalde lidwoord in wiskundig Nederlands (9p)
Boomrepresentatie van bindingsformules (10p)
   
Browse: Click here to browse a webversion of this article
   
Download this article: FAX-TIFF format, zip compressed
  FAX-TIFF format, tar compressed
  PDF version
  JPG version