Verslag van de 42e GCA-vergadering
de dato woensdag 17 januari 2001.
http://www.win.tue.nl/bcf/comm/gca/2001/verslag.42

Aanwezig: Peter Peters, Vincent Huijgen, Marko Boon, Stijn Hoop, Sjack Hunnekens, Erik Scheffers, Paul de Haas, Jan de Jong, Pim Lemmens, Wil Kortsmit, Marten van der Woude

Afspraken: A1 Richtlijnen investeringen , A2 Diskplan Unix , A3 Toelichting floppy op Sun

1. Mededelingen / Agenda

Jan:
Congres: "De invloed van ict op onderwijs", zie www.nsc.tue.nl .
Marko:
de link naar het vergaderschema was niet goed (is inmiddels hersteld).
Sjack:
In het kader van AVA gaan Sjack , Roger en Marten over naar ICTS, zij worden gedetacheerd naar de faculteit en blijven hetzelfde werk doen.
Vincent:
Iemand had zich een IP-nummer toegeŽigend, dat heeft problemen opgeleverd.
Harold Weffers (afwezig)
biedt tegen tegenwaarde SUN's aan.
Verdere behoefte aan SUN's: Sjouke Mouw, Paul de Haas, vervanging wscalc.

2. Verslag 41e GCA-vergadering de dato woensdag 17 december 2000

3. Linux

4. Beleid aanschaf notebooks

Het voorstel uit het BCA overleg luidde: Voortaan worden hoofdzakelijk "studentennotebooks" aangeschaft, zwaardere notebooks kunnen uitsluitend worden verkregen na goedkeuring van een gemotiveerd voorstel door het FB. Medewerkers krijgen de notebook naast hun PC. Reden:
- diefstal uit kamers zal minder worden, bij diefstal is de schade beperkt tot een lager aankoopbedrag
- het onderhoud wordt geregeld via het NSC
- docenten hebben hetzelfde type notebook als studenten

Vraag aan de GCA-leden is in hoeverre deze studentennotebooks aan de eisen van medewerkers voldoen. Zij kunnen niet met een dockingstation werken en zijn iets minder professioneel uitgerust dan de DELL-notebooks die we nu meestal aanschaffen.

Een korte discussie heeft tot conclusie dat er heel wat uitzonderingen zullen komen. Sjack en Stijn denken dat het onderhoud voor BCF meer werk betekent. Jan de Jong zegt dat er weinig problemen met reparaties zijn. Hardware gaat via NSC naar Getronics. Sjack stelt voor om goedkopere DELL's aan te schaffen.

5. Investeringsplannen voor 2001

Reacties zijn binnen van Marko en Pim Lemmens. De PC's die net binnengekomen zijn hebben als specificatie: 19"monitor, HD 10GB, 256 MB mem, Pentium III 933MHz, CD-speler, 3.5"floppydrive, onderzocht wordt of ze met Windows 2000 kunnen worden uitgezet.

A1 Uitgangspunten voor investeringsplannen komen in notulen.

6. Rondvraag

- zo mogelijk zal kast noord op za 25 februari worden herbekabeld
- A2 diskuitbreiding svfile1: Vincent maakt de planning deze week
- PC privť: de rekeningen moeten voor 1 april ingediend worden en de contracten moeten dan zijn getekend
- A3 Wil Kortsmit vraagt over het gebruik van floppy-drives vanaf een SUN. Vincent zal aangeven hoe dit moet via WWW.

Volgende vergadering: woensdag 21 februari 2001 om 10.45 uur in HG 6.29.