Wiskunde D middag van het steunpunt Eindhoven

Ingediend door mcboldy op Ma, 26/05/2008 - 16:03.

Maandag 17 mei 2010: Bijeenkomst Analytische Meetkunde

Plaats: Deze bijeenkomst vindt plaats aan de Technische Universiteit Eindhoven, in zaal Aud 14 van het Auditorium.
Deelname is gratis.
Opgeven: bij of per telefoon: 040-2472727.
Programma:
15.30 - 16.00: Ontvangst
16.00 - 16.45: Analytische meetkunde bij Jan de Witt (1625 - 1672) door Steven Wepster, Universiteit Utrecht
(Jan de Witt schreef de `Elementa Curvarum Linearum Liber Secundus' dat doorgaat voor het eerste leerboek over analytische meetkunde.)
16.45 - 17.40: Ervaringen met analytische meetkunde (diversen; o.a. toetsen, programma, aansluiting met Wiskunde B)
17.40 - 18.20: Eenvoudige maaltijd
18.20 - 19.00: Moderne ontwikkelingen rondom analytische meetkunde door Hans Sterk, TU/e
(Diverse problemen en stellingen uit de analytische meetkunde zijn `polynomiaal' uit te drukken, denk maar aan de stelling van Thales waarin het gegeven van een punt op een cirkel polynomiaal is uit te drukken, maar ook de conclusie van de stelling dat twee lijnstukken loodrecht op elkaar staan. Zulke problemen passen binnen moderne technieken waarbij ook computers een rol spelen.)

14 december 2009, 7 januari 2010: Wiskunde D bijeenkomst

In 2009 is door Corinda Zenhorst en Chris Horlings de module `Lenen of sparen' (voor havo wiskunde D) gemaakt.

Op 14 december 2009 en 7 januari 2010 zijn de auteurs nader ingegaan op deze module Daarnaast is Jan Essers nader ingegaan op zijn ervaringen met het gebruik van het zebraboek Pi.

Het programma van deze bijeenkomsten was als volgt:

16.30 - 17.45: Inhoud en doelstellingen van `Lenen of sparen' door Corinda Zenhorst en Chris Horlings
17.45 - 18.15: Eenvoudige maaltijd
18.15 - 19.00: Ervaringen nav het Zebraboek over Pi door Jan Essers

30 maart 2009: Regionale studiemiddag Wiskunde D

Op maandagmiddag 30 maart vond aan de TU/e een studiemiddag Wiskunde D plaats, die vooral in het teken stond van praktische zaken en het uitwisselen van ervaringen. Het programma:

14.00-14.20: Presentatie over onderzoek naar Wiskunde D door Katrin van Boxtel
14.20-14.30: Conny Hageluken (Sondervickcollege): materialen bij Wiskunde D
14.30-15.10: Marianne Lambriex (Stedelijk College Eindhoven): een module landmeetkunde
15.10-15.25: pauze
15.25-16.05: Petra van Loon en John Klok (Maurickcollege): variatie van werkvormen
16.05-16.45: Jacques Jansen (Strabrecht College): SET bij Wiskunde D
16.45-17.25: Jan Essers (Fontys Lerarenopleiding Tilburg): Wiskunde D met het ho aan de hand van ervaringen met `Beslissen'.
17.25: afsluiting

23 juni 2008: Wiskunde D middag

Op maandag 23 juni 2008 organiseerde het steunpunt Eindhoven de Wiskunde D middag. Het programma was als volgt:

14:00 - 14:10    Inleiding
14:10 - 14:45 Wiskunde D door de Universiteit van Tilburg (Herbert Hamers)
14:45 - 15:20 Het steunpunt Utrecht (Quintijn Puite)
15:20 - 15:45 Pauze
15:45 - 16:15 Cryptografie (Hans Sterk, Benne de Weger)
16:15 - 16:25 Het practicum Cryptografie (Ernst Lambeck)
16:25 - 17:30 Ervaringen uit de regio (Marianne Lambriex, Marcel Laarhoven)
17:30 - Afsluiting met hapje en drankje

Materiaal en presentaties kunt u downloaden van de Publieke Bestanden pagina in de map Wiskunde D middag 23 juni 2008.

Lijst van deelnemers

Bens, Lisette
Bogaart, Theo van den
Boldy, Mike
Borghouts, Felix
Broekhoven, Greetje van
Driessen, Ronald
Embrechts, Willem
Essers, Jan
Gijsbers, Dié
Gorsel, Paul van
Hamers, Herbert
Hekker, Marius
Houba, Maarten
Jansen, Jacques
Jeurissen, Richard
Klok, John
Kok, Wil
Laar, Maja van der
Laarhoven, Marcel
Lambeck, Ernst
Lambriex, Marianne
Leijten, Edwin
Leuw, Hans de
Loon, Petra van
Man, Adriek de
Martens, Erik
Meer, Jeroen van der
Nienhuis, Clemens
Puite, Quintijn
Pundert, Peter de
Puschman, Egon
Renders, Jeroen
Resing, Chris
Saleming, Theo
Simonis, Barbara
Sterk, Hans
Stultiens, Math
Tacken, Carolijn
Tilburg, Henk van
Turnhout, Martijn van
Verschuren, José
Zanden, W.J.W.A. van der