Home Wiskunde en InformaticaWiskunde studeren Bacheloropleiding

  

Bacheloropleiding Technische wiskunde

Wiskunde ken je natuurlijk van de middelbare school. De wiskundeopgaven die je daar hebt gemaakt zijn het begin van een groot en rijk vakgebied. Je maakt dagelijks gebruik van producten die er zonder de wiskundige creativiteit en inspanning niet zouden zijn. Denk maar aan je mobiele telefoon en je pinpas, maar ook aan het melkpak dat je op welke tijd dan ook aantreft in de supermarkt. Onze samenleving heeft permanent behoefte aan goed opgeleide wiskundigen die breed inzetbaar zijn en die helpen nieuwe producten te ontwerpen en te vervaardigen. De wiskunde die je op de TU/e leert is gericht op toepassingen in de industrie en bij (overheids)instellingen.

Kenmerken van de opleiding zijn:
  • je leert ontwerpen en modelleren
  • je leert werken in teamverband
  • je krijgt practica in kleine groepen
  • er is een intensieve studentenbegeleiding
  • je wordt voorbereid op de ingenieurspraktijk

Interviews met enkele van onze studenten

In het onderwijsvisitatierapport van 2001 scoorde wiskunde goed en kwam op de tweede plaats te staan van de Nederlandse universiteiten. Het bedrijfsleven en de overheid zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de wiskundig ingenieurs die de TU/e aflevert.