Home Wiskunde en InformaticaWiskunde studeren

  

Wiskundig Master of ScienceAls wiskundig Master of Science van de TU/e los je praktijkproblemen uit de techniek en de maatschappij op langs wiskundige weg. De opleiding biedt met diverse onderwijsvormen enerzijds een solide basis in de wiskundige fundamenten en technieken, en anderzijds een daarbij aansluitend traject om vertrouwd te raken met het wiskundig ingenieurswerk. Als wiskundig Master of Science heb je een brede blik en werk je vaak samen met specialisten uit andere vakgebieden. Je bent getraind om op vele terreinen, zoals natuurwetenschap, techniek, economie en biomedische technologie, de wiskunde voor je rekening te nemen.

Modelleren
Kerntaak van de wiskundig Master of Science is om uit praktijkproblemen de wiskundige aspecten te lichten en daaraan met wiskundige methodieken en (computer)simulaties te rekenen.