Statistiek 1 voor Scheikunde - 2DS00

 • Bestemd voor: ST-1.1 a
 • Docenten:  
  • dr. A. Di Bucchianico, faculteit Wiskunde en Informatica, leerstoel statistiek, HG 9.24, tel. 040 247 2902, email:  
  • ir. G.D. Mooiweer, ICT O&O, HG 8.12, tel. 040 247 4277, email:    
  • drs. C.M.J. Rusch-Groot, faculteit Wiskunde en Informatica, leerstoel statistiek, HG 9.36, tel. 040 247 2348, email:
 • College uren/week: 3 . Er is een bijbehorende begeleide zelfstudie op donderdag .
 • Tentamenvorm: Schriftelijk.
 • Tentamendata:
  •   rond 6 oktober 2004, 
  •   rond 16 december 2004
 • Omschrijving: De bedoeling van het college is een praktische inleiding te geven tot de statistiek.  Het leren omgaan met statistische programmatuur is een essentieel onderdeel van het vak. Aan het eind van het vak dient de student:
  • standaard regressie-analyses (zowel lineair als niet-lineair) te kunnen uitvoeren en interpreteren m.b.v. standaard software en te rapporteren
  • de belangrijkste valkuilen bij het gebruik van regressie-analyse te kennen en weten te vermijden
  • verantwoord statistische analyses te kunnen uitvoeren bij het eerstejaars practicum.
 • Software: Voor het omgaan met het bij dit vak te gebruiken statistische programma Statgraphics is enige bekendheid met Windows vereist. Verder dient U om te kunnen gaan met webpagina's. Dit zal U aangeleerd worden via het gelijktijdig lopende vak Inleiding Computergebruik
  Indien Statgraphics niet ge´nstalleerd is op Uw notebook, kan dit via de software server van de TU/e gebeuren. 
 • Inlichtingen: dr. A. Di Bucchianico , HG 8.15, tel. 040 247 2902, email:  

Onderwijsmateriaal:

 
Opmerkingen over deze WWW pagina naar
Datum laatste wijziging: 20 April, 2011