Next Previous Contents

9. Problemen overzicht

1. Het PDP8 probleem: zet het geheugen op HLT, zie PDP8probleem

2. Het Nim probleem: hoe moet je spelen als het toegestaan is van hooguit twee stapeltjes te pakken? Zie Nimprobleem

3. Het RSA probleem: doe een RSA voorbeeld, zie RSAprobleem

4. Het damprobleem: schrijf een damprogramma, liefst sterker dan het mijne, zie damprobleem

5. Het fractalprobleem: laat zien dat de drakenkromme nooit twee keer hetzelfde lijnstuk volgt. Zie Draakprobleem


Next Previous Contents