De drakenkromme

Hieronder een programma dat een drakenkromme tekent. Deze kromme wordt gedefinieerd door X=XLY, Y=XRY met L=linksaf, R=rechtsaf.

(Dus in eerste benadering X, dan XLY, dan XLYLXRY, dan XLYLXRYLXLYRXRY enz. In n-de benadering staat hier een string van 2^n - 1 symbolen. Teken nu X en Y als lijntje in de huidige richting, en draai bij R en L een kwartslag, en er ontstaat een figuur opgebouwd uit 2^(n-1) lijnstukken.)

 


Geen applets?

Jammer! Er is hier een java applet dat een drakenkromme tekent, maar je browser kent geen applets. Probeer een andere.

Probleem

Laat zien dat de drakenkromme nooit twee keer over hetzelfde lijnstuk gaat.

Michael Crichton gebruikt in het boek Jurassic Park de evolutiestadia van de drakenkromme als illustratiemateriaal.