Turing machine

Hieronder een applet dat een Turing machine simuleert. (Nodig: Een browser die Java 1.1 inclusief awt ondersteunt.)

De machine bestaat uit: een oneindige band, beschreven met nullen en enen, waaronder slechts eindig vele enen, een lees/schrijfkop die 1 positie op de band kan zien, en een eindige automaat. Deze automaat kan in een aantal toestanden verkeren, en wordt beschreven door een tabelletje dat gegeven de toestand i van de automaat, en het symbool s (0 of 1) onder de leeskop, weergeeft welke actie uitgevoerd wordt, en wat de nieuwe toestand van de automaat wordt. De toegestane acties zijn: L: ga een stap naar links, R: ga een stap naar rechts, 0: schrijf een 0, 1: schrijf een 1. Bij conventie wordt de machine in toestand 1 gestart, en stopt hij zodra hij in toestand 0 komt.


Geen applets?

Jammer! Er is hier een java applet dat een Turing machine simuleert, maar je browser kent geen applets. Probeer een andere.