Verzamelingenleer en Algebra, 2009-2010
Het academisch jaar 2009-2010 wordt dit vak 2WF06 (Verzamelingenleer en Algebra) door mij onderwezen.

Het is bedoeld voor eerstejaars wiskundestudenten.

Dit onderwijs valt deels samen met dat van het vak 2WF13 (Algebra), bedoeld voor de gecombineerde P van Bachelor Wiskunde en Informatica en de gecombineerde P van Bachelor Wiskunde en Natuurkunde.

Maar ook is het onderdeel 2XF06 van het vak 2WF06 bedoeld voor de Minor Wiskunde (derdejaars).

Het gaat hier dus om drie doelgroepen: