AFSTUDEREN bij de groep DAM

AFSTUDEREN bij de groep DAM (Discrete Algebra en Meetkunde)

OverzichtInleiding. De DAM groep biedt een grote variëteit mogelijkheden, die lopen van lerarenopleiding tot computer algebra voor de industrie, van theoretische (zuivere, of fundamentele) wiskunde tot het ontwerpen van algoritmen voor concreet (wiskundige) problemen. Veel van ons werk kun je omschrijven als variant op ICT:

ICM: Information and Communication Mathematics.

Bij ons wekelijks seminar, woensdag 14:30-17:00 uur, kun je met de groep kennis maken.

De keuze die je maakt bij het afstuderen binnen deze variëteit, hangt af van je toekomstperspectief en je houding ten opzichte van de wiskunde. Om de gedachten te bepalen is hier een grove indeling van de mogelijke beroepen die je zou kunnen vervullen na je studie hier. (De indeling is waarschijnlijk niet uitputtend.)


Toekomstperspectief.

Mogelijke onderwerpen