Disclaimer

De MCR-software (Java-applet en Java-application) is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden, is niet geschikt voor ander dan educatief gebruik, en voldoet aan geen enkele beveiligingsstandaard.

De applet is digitaal ondertekend om toegang tot de harde schijf mogelijk te maken. Het gebruikte certificaat is uitgegeven door de TU/e Coding and Crypto Certification Authority.

Er wordt geen ondersteuning of goed functioneren gegarandeerd. Gebruik is geheel voor eigen risico.
Suggesties voor verbetering zijn uiteraard van harte welkom.
De software is getest met Java 1.6 op Windows XP en Windows 7.

© 2007-2014, Benne de Weger, Technische Universiteit Eindhoven.
versie 3: mei 2014

Alle rechten voorbehouden. Kopiëren van deze webpagina's en de daarop beschikbaar gestelde software is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk educatief gebruik. Het voor niet-persoonlijk of niet-educatief gebruik kopiëren van deze webpagina's en de daarop beschikbaar gestelde software, en het beschikbaar stellen of verspreiden ervan aan anderen, via het web, een intranet of anders, is uitsluitend toegestaan met toestemming van de auteur.
Commercieel gebruik is niet toegestaan.

All rights reserved. Copying these webpages and the software available on them is allowed only for personal educational use. For non-personal or non-educational use, copying, making available and distributing these webpages and the software available on them, on the web, an intranet or otherwise, is allowed only with permission from the author.
Commercial use is not allowed.