Praktische Opdracht
Dobbelen

Probleemomschrijving
Als je vaak met een dobbelsteen gooit dan gooi je elk aantal ogen ongeveer even vaak. Als je 60 keer gooit dan verwacht je ongeveer 10 keer een oog, 10 keer twee ogen etc. Gemiddeld gooi je dan (10*1 + 10*2 + 10*3 + 10*4 +10*5 + 10*6)/60 = 3,5 ogen. Dat getal noem je in de wiskunde de verwachtingswaarde. In de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet. Hieronder zie je het resultaat van 60 worpen.

2

5

5

3

2

5

1

6

5

6

6

6

3

1

1

5

3

3

3

2

6

1

1

6

4

4

5

3

1

2

3

6

1

2

1

1

1

1

3

1

4

1

1

5

5

6

1

6

4

6

5

4

3

3

2

3

2

2

2

4

Toevallig is het gemiddelde van deze serie kleiner dan 3,5. Als je het experiment nog een keer uitvoert dan is het gemiddelde misschien wel groter dan 3,5.

Als je steeds vaker gooit dan zal het gemiddelde echter steeds dichter bij 3,5 komen te liggen. Deze wet heet de wet van de grote aantallen. In deze opdracht ga je deze wet zelf controleren. Daarbij gebruik je Excel als dobbelsteen. In dat programma zitten namelijk functies waarmee je dit proces kunt nabootsen.

Voor wie
alle profielen

Omvang
8 slu

Beginkennis
ICT:    Je moet de basisvaardigheden van Excel beheersen

Wat wordt er van je verwacht?
In deze opdracht moet je een spreadsheet maken die het gooien met een dobbelsteen op de volgende wijze simuleert.