AANSLUITINGSPROJECT TUE - VO
startpagina ] Profielwerkstukken ] Praktische opdrachten ] [ Keuzevakken ]

 

Keuzevakken

In de profielen NG en NT kom je het domein Fb tegen. De leerstof in dat domein is niet vastgelegd: het is een  keuzeonderwerp. In het examenprogramma staat letterlijk:

(vwoB) Domein: Fb: Keuze-onderwerpen 
Dit domein omvat een of meer keuze-onderwerpen. De onderwerpen worden gekozen door de school. De onderwerpen kunnen, indien de school daarvoor kiest, voor elke kandidaat verschillend zijn. De totale studielast van de keuze-onderwerpen is 40 uur

Dit onderwerp wordt natuurlijk niet in het centraal examen (CE) getoetst maar het moet wel op het schoolexamen (SE) getoetst worden

Op deze site staan een aantal mogelijke keuzevakken. Bij elk keuzevak is een uitgebreide toelichting te vinden. Het ontwikkelde materiaal is down te loaden maar kan ook op papier aangevraagd worden. Meer informatie vind je bij de afzonderlijke keuzevakken. Het materiaal kan ook goed ingezet worden bij profielwerkstukken. Meer informatie daarover is te vinden bij profielwerkstukken