AANSLUITINGSPROJECT TUE - VO
startpagina ] [ Profielwerkstukken ] Praktische opdrachten ] Keuzevakken ]

 

Profielwerkstukken

In elk profiel op het vwo is er sprake van een profielwerkstuk. De volgende tekst stamt uit het examenprogramma wis B1,2:

Profielwerkstuk 
Het profielwerkstuk heeft een studielast van 80 uur. Het heeft betrekking op ten minste twee (deel)vakken van het profieldeel. 
(gewijzigd) Het profielwerkstuk kan worden beperkt tot één (deel)vak. De school maakt de keuze tussen één of twee vakken. De school mag ook beslissen de keuze aan de leerling te laten.
Voor de presentatie van het profielwerkstuk wordt gebruik gemaakt van de presentatievormen genoemd bij de praktische opdrachten. 
Bij het profielwerkstuk wordt het doorlopen proces door de kandidaat gedocumenteerd (onderwerpskeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, geraadpleegde hulpbronnen en dergelijke). Dit wordt in de beoordeling betrokken. Voor de beoordeling van het profielwerkstuk wordt gebruik gemaakt van beoordelingscriteria die vooraf aan de kandidaat bekend gemaakt zijn. De beoordeling vindt plaats door de examinatoren van de vakken die bij het profielwerkstuk zijn betrokken.  Het profielwerkstuk moet voldoende afgerond zijn. Naast de waardering 'voldoende' kan ook de waardering 'goed' toegekend worden. 


Op deze site vind je een paar voorstellen voor profielwerkstukken die gebruik maken van het materiaal dat ontwikkeld is als praktische opdracht of keuzevak. Ook vind je hieronder links naar andere sites die ondersteuning bieden bij het maken van profielwerkstukken