AANSLUITINGSPROJECT TUE - VO
startpagina ] omhoog ] RSA-geheim ] recursief tellen ] nulpunten ] vierkleurenprobleem ] negen- elfproef ] tripels ] willekeurige getallen ] beeldbewerking ] lijnen in driehoek ] Platonische lichamen ] [ rijden maar ] cont kansen ] dobbelen ] De wet van Benford ] rozen ] superellipsen van Piet Hein ]

 

Praktische Opdracht
Rijden maar


Probleemomschrijving
Hiernaast zie je een plattegrond. In punt P staat een auto stil. De afstand tot de toren in punt X is ongeveer 3,16 km, de afstand tot toren Y is ongeveer gelijk aan 5,39 km.

De auto gaat nu rijden langs de stippellijn. Dat betekent dat de beide afstanden van de auto tot de torens voortdurend veranderen.

Dat leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe ziet de grafiek eruit waarbij je (op de x-as) de afstand PX uitzet tegen de afstand PY (op de y-as)? 

    Opmerkingen
    1) kies de oorsprong in het punt P, een van de punten in de grafiek is dan (3,16  , 5,39).
    2) Laat de auto beide richtingen uitrijden.
  • Hoe maak je die grafiek op je grafische rekenmachine?
  • Hoe ziet de grafiek eruit als de auto ver van de beide torens af is?
  • Hoe veranderd de grafiek als een toren verder van de weg verwijderd is?

Voor wie
alle profielen

Omvang
6 slu

Beginkennis
ICT: je moet de basisvaardigheden van je rekenmachine beheersen
wiskunde onderbouw: je moet de stelling van Pythagoras kunnen gebruiken

Wat wordt er van je verwacht?
Je zult afstanden moeten berekenen en weergeven in een tabel. Voor het maken van de grafiek heb je functievoorschriften nodig. Omdat je twee functies krijgt moet je de handleiding van je grafische rekenmachine bestuderen hoe je de gewenste grafiek maakt. Daarna moet je met de GR de grafiek verder onderzoeken en concrete antwoorden geven op de vragen in de probleemomschrijving 

Studiemateriaal
Studiemateriaal of verwijzingen naar studiemateriaal ontvang je van je begeleidende docent als je deze opdracht kiest.