Wiskundige met
interesse in kansen
netwerken en toepassingen
Johan van
Leeuwaarden
Hoogleraar wiskunde aan de TU Eindhoven
Opleidingsdirecteur van de wiskundeopleiding
Medeoprichter van het onderzoeksprogramma NETWORKS
Medeoprichter van het Data Science Center Eindhoven

Johan van Leeuwaarden (1978) promoveerde in 2005 cum laude in de wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), was postdoc bij EURANDOM, adjunct professor aan New York University en visiting professor aan Columbia University. Op 1 juni 2012 werd hij benoemd tot hoogleraar in het vakgebied Stochastic Networks aan de faculteit Wiskunde & Informatica. Zijn onderzoek op het gebied van de stochastiek bevat elementen uit de kansrekening, combinatoriek en analyse. Vooral grootschalige netwerken, zoals het internet, draadloze netwerken, sociale netwerken en verkeers-, energie- en lichtnetwerken bieden inspiratie. De uitdaging is om netwerkgedrag te modelleren, analyseren en waar nodig te verbeteren. Capaciteitsproblemen en schalingen spelen daarbij een belangrijke rol. Johan werkt samen met onderzoekers uit disciplines als informatica, natuurkunde en bedrijfskunde. Hij ontving een NWO Veni-beurs (2006), een ERC Starting Grant (2010) en de Erlang Prize (2012) van de Applied Probability Society voor zijn bijdragen aan de toegepaste kansrekening. Sinds 2011 is Johan opleidingsdirecteur van het Graduate Program Wiskunde. Hij zet zich in voor het wiskundeonderwijs aan de TU/e en in Nederland. Daarnaast is hij medeoprichter van het Data Science Center Eindhoven (DSC/e), waarbij hij zich vooral inzet voor de ontwikkeling van een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsprogramma. Eind 2013 ontving hij met 10 andere wetenschappers een NWO Zwaartekracht-beurs voor NETWORKS, een interdisciplinair onderzoeksprogramma dat minstens 10 jaar zal lopen en Nederland definitief op de wereldkaart zet wat betreft algoritmisch en stochastisch onderzoek naar grootschalige complexe netwerken.

Links: