Studiehandleiding

College
Boek
Korte beschrijving
 1 + 2
hoofdstuk 1
Verzamelingenleer, kansrekenings axioma's, conditionele waarschijnlijkheid, combinatoriek
2 + 3
hoofdstuk 2
Discrete stochastische variabelen, standaard verdelingen, kansverdeling, cumulatieve kansverdeling, gemiddelde en variantie, functies van een stochastische variabele, conditionele kansverdeling
4 + 5
hoofdstuk 3
Continue stochastische variabelen, cumulatieve kansverdeling, kansdichtheid, gemiddelde en variantie, normaal verdeelde stochasten, conditionering van een continue stochast.
5 + 6
hoofdstuk 4
Paren van stochastische variabelen, gezamenlijke cumulatieve kansverdeling en kansdichtheid, functies van twee stochaste, conditionering door een gebeurtenis en door een stochast, onafhankelijkheid, bivariate normale verdeelde stochasten.
7 + 8
hoofdstuk 5
Stochastische vectoren, marginale kansverdeling, onafhankelijkheid van stochastische vectoren, verwachting en correlatiematrix. normaal verdeelde vectoren.
8 + 9
hoofdstuk 6
Som van stochastische variabelen, verwachting en kansdichtheid van de som van stochasten, centrale limietstelling met toepassingen. momentgenererende functie.
10 + 11
hoofdstuk 10
Sectie 1-6
Stochastische processen, Poisson proces, onderling onafhankelijk verdeelde stochastische processen,
11 + 12
hoofdstuk 10
Sectie 7-12
Brownse beweging, verwachting en variantie, kruiscorrelatie, Normaal verdeeld stochastisch proces, stationaire processen
13 + 14
hoofdstuk 11
sectie 1-3
Lineair system met stochastische ingang. Lineaire filters
14 + 15
hoofdstuk 11
sectie 4-9
Schatters en voorspellen in continue en discrete tijd. Fourier transformatie. Vermogen, spectrale dichtheid en kruis spectrale dichtheid. Filters in het frequentiedomein.