Studiehandleiding

Week
Boek
Korte beschrijving
 1
hoofdstuk 1
Verzamelingenleer, kansrekenings axioma's, conditionele waarschijnlijkheid, combinatoriek
2
hoofdstuk 2
Discrete stochastische variabelen, standaard verdelingen, kansverdeling, cumulatieve kansverdeling, gemiddelde en variantie, functies van een stochastische variabele, conditionele kansverdeling
3
hoofdstuk 3
Continue stochastische variabelen, cumulatieve kansverdeling, kansdichtheid, gemiddelde en variantie, normaal verdeelde stochasten, conditionering van een continue stochast.
4
hoofdstuk 4
Paren van stochastische variabelen, gezamenlijke cumulatieve kansverdeling en kansdichtheid, functies van twee stochaste, conditionering door een gebeurtenis en door een stochast, onafhankelijkheid, bivariate normale verdeelde stochasten.
5
hoofdstuk 5
Stochastische vectoren, marginale kansverdeling, onafhankelijkheid van stochastische vectoren, verwachting en correlatiematrix. normaal verdeelde vectoren.
6
hoofdstuk 6
Som van stochastische variabelen, verwachting en kansdichtheid van de som van stochasten, centrale limietstelling met toepassingen. karakteristieke functie.
7
hoofdstuk 10
Sectie 1-6
Stochastische processen, Poisson proces, onderling onafhankelijk verdeelde stochastische processen,
8
hoofdstuk 10
Sectie 7-12
Brownse beweging, verwachting en variantie, kruiscorrelatie, Normaal verdeeld stochastisch proces, stationaire processen
9
hoofdstuk 11
sectie 1-3
Lineair system met stochastische ingang. Lineaire filters
10
hoofdstuk 11
sectie 4-9
Schatters en voorspellen in continue en discrete tijd. Fourier transformatie. Vermogen, spectrale dichtheid en kruis spectrale dichtheid. Filters in het frequentiedomein.