STUDIEWIJZER voor Kansrekening en Statistiek (2WS04 en 2WS13 jaar 2011-2012)

 

Onderwijsvorm: hoorcolleges en instructies


Docent hoorcollege: Prof.dr. Remco van der Hofstad, HG 10.15, tel.040-2472910, rhofstad@win.tue.nl  


Docent instructie: Sander Dommers, HG 10.25, tel 040-2474332, s.dommers@tue.nl


Tentamendata:
vrijdag 13-04-2012 14:00-17:00 (Tussentoets 2WS04, eindtentamen 2WS13),
woensdag 27-06-2012 9:00-12:00 (Eindtentamen 2WS04, Herkansing 2WS13),
maandag 13-08-2012 9:00-12:00 (Herkansing 2WS04).


Collegestof: Hoofdstukken 1 t/m 8 uit Bain en Engelhardt, m.u.v. 4.6 en 6.5.


 

 

Studiemateriaal:

Bain and Engelhardt, Introduction to Probability and Mathematical Statistics, 

Second Edition, Duxbury Classic Series, ISBN 0-534-38020-4.

 

Statistisch Compendium, dikt.nr. 2218

 

 

Voorkennis:

2DI15 - Analyse (aanbevolen);
2WA05 - Analyse in 1D (aanbevolen);
2WF08 - Lineaire algebra B (aanbevolen).

 

Indeling College:

Gedurende 2 kwartielen is er 2 uur hoorcollege en 2 keer 2 uur instructie.

Hoorcollege Kwartiel 3:
maandag van 8.45-10.30 uur in Auditorium 12.

Hoorcollege Kwartiel 4:
maandag van 8.45-10.30 uur in Auditorium 13.

Instructie Kwartiel 3:
dinsdag van 10.45-12.30 uur in Matrix 1.44.
donderdag van 8.45-10.30 uur in Matrix 1.60.

Instructie Kwartiel 4:
dinsdag van 10.45-12.30 uur in Multimedia Pavoljoen Zaal 2.
donderdag van 8.45-10.30 uur in Matrix 1.60.

 

De collegedata zijn:

Kwartiel 3: 6-2, 13-2, (20-2 carnavalsvakantie), 27-2, 5-3, 12-3, 19-3, 26-3, 2-4.

Kwartiel 4: 23-4, (30-4 Koninginnedag), 7-5, 14-5, 21-5, 29-5 (maandagrooster op dinsdag)
4-6, 11-6, 18-6.

 

De instructiedata zijn:

Kwartiel 3: 7-2, 9-2, 14-2, 16-2, 18-2, (21-2 en 23-2 carnavalsvakantie), 28-2,
1-3, 6-3, 8-3, 13-3, 15-3, 20-3, 22-3, 27-3, 29-3.

Kwartiel 4: 24-4, 1-5, 3-5, 8-5, 10-5, 15-5, (17-5 Hemelvaart), 22-5, 24-5,
(29-5 geen instructie maar college i.v.m. maandagrooster), 31-5,
5-6, 7-6, 12-6, 14-6, 19-6 (tentamenoefening), 20-6 (vervolg tentamen oefening).

 

 

Stof en globale verdeling over colleges:

Week 1: Paragrafen 1.1 tot en met 1.4. Definitie conditionele kansen.

Week 2: Paragrafen 1.5 en 1.6.

Week 3: Paragrafen 2.1 en begin 2.3.

Week 4: Paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5.

Week 5: Resterende deel Paragraaf 2.5, en 3.1 en 3.2.

Week 6: Afmaken Hoofdstuk 3.

Week 7: Paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3.

Week 8: Afmaken Hoofdstuk 4.

Week 9: Hoofdstuk 5, paragrafen 5.1-5.3, begin paragraaf 5.4.

Week 10: Hoofdstuk 5, paragrafen 5.4 en 5.5.

Week 11: Hoofdstuk 6, paragrafen 6.1-6.3.

Week 12: Hoofdstuk 6, paragrafen 6.4-6.5 (m.u.v. paginas 203-207), Hoofdstuk 7, paragraaf 7.2.

Week 13: Hoofdstuk 7, paragrafen 7.2-7.3.

Week 14: Hoofdstuk 7, paragrafen 7.3-7.8.

Week 15: Hoofdstuk 8, paragrafen 8.1-8.3.

Week 16: Hoofdstuk 8, paragraaf 8.4.

 

 

Tentamen:

Het eindtentamen is schriftelijk, duurt drie uur en bestaat uit open vragen. Bij het tentamen mogen een onbeschreven Statistisch Compendium en een (grafische) zakrekenmachine worden gebruikt.

 

In het tentamen zal 50% van de opgaven min of meer standaard zijn (zoals de opgaven zonder ster op de instructies), en 50% zal meer inzicht vereisen (zoals de ster-opgaven op de instructies). Zorg dus dat je voor beide niveaus voorbereid bent!

 

Er is na Kwartiel 3 een tentamen dat als eindtentamen voor 2WS13 fungeert. Dit tentamen is de tussentoets voor 2WS04. Het eindcijfer van het vak 2WS04 wordt gegeven door het maximum van (a) het cijfer van het eindtentamen, en (b) 0.2 keer het tussentoetscijfer plus 0.8 keer het cijfer van het eindtentamen. Ofwel, als je de tussentoets beter maakt dan het eindtentamen, dan telt de tussentoets mee, anders niet.

 

Tentamen 2WS13/ Tussentoets 2WS04 dd. 8 april 2011 met uitwerkingen.

Tentamen dd. 14 juni 2005 met uitwerkingen.

Tentamen dd. 5 juli 2002.

Uitwerkingen Tentamen dd. 5 juli 2002.

 

Tentamen dd. 13 augustus 2002.

Uitwerkingen Tentamen dd. 13 augustus 2002.

 

Tussentoets dd. 22 mei 2006.

Uitslag Tussentoets dd. 22 mei 2006.

 

 

 

Opgavenverdeling over de instructies (deze worden regelmatig bijgewerkt):

Week 1.1            H1: 5, 7, 11, 14, 23, 24.

                           Ster: 3, 10, 16. Extra opgave week 1: 1. link naar pdf file.

Week 1.2            H1: 12, 17, 19.

                           Ster: 21, 30, 32. Extra opgaven week 1: 2,3.

Week 2.1            H1: 35, 38, 47, 48, 56.

                           Ster: H1: 27, 28. Extra opgave week 2: 1. link naar pdf file.

Week 2.2            H1: 56, 57(a,b), 58.

                           Ster: H1: 57(c), 70, 71, 72. Extra opgaven week 2: 2, 3, 4.

Week 3.1            H2: 1, 2, 5, 14, 26.

                           Ster: H2: 8. Extra opgave week 3: 1, 2, 3, 4, 5. link naar pdf file.

Week 3.2            H2: 10, 12, 13, 15, 16.

                           Ster: H2: 28, 30. Extra opgaven week 3: 6, 7, 8.

Week 4.1            H2: 20, 21, 23, 24, 27.

                           Ster: H2: 22. Extra opgave week 4: 1, 2. link naar pdf file.

Week 4.2            H2: 31, 32, 34, 36, 39.

                           Ster: H2: 38, 40. Extra opgaven week 4: 3, 4.

Week 5.1            H3: 1, 5, 10, 11, 12, 14.

                           Ster: H3: 4, 7. Extra opgave week 5: 1. link naar pdf file.

Week 5.2            H3: 8, 13(a-c), 15(a-b), 20, 23(a).

                           Ster: H3: 13(d), 15(c), 29. Extra opgaven week 5: 2.

Week 6.1            H3: 22, 23b, 25, 26, 27, 37.

                           Ster: H3: 19, 28, 34.

Week 6.2            H3: 49, 51, 53, 55, 57.

                           Ster: H3: 35, 58, 59. Extra opgave week 6 link naar pdf file.

Week 7               H4: 3, 6, 8, 9, 10, 19.

                           Ster: H4: 12, 13, 28, 30, 31. Extra opgaven: link naar pdf file.         

Week 8               H4: 15, 16, 20, 23, 27, 29.

                           Ster: H5: 8, 17. Extra opgaven: link naar pdf file.

Week 9.1            H5: 1, 2, 6.

                           Ster: H5: 8, 9, 19 (plus extra onderdeel).

Week 9.2            H5: 4, 15, 16, 20.

                           Ster: H5: 17. Extra opgave week 9 link naar pdf file.

Week 10             H5: 22, 26, 27.

                           Ster: H5: 23, 24, 25, 33acd. Extra opgaven: link naar pdf file.

Week 11.1          H6: 1, 3, 8, 14a, 15, 23, 24.

                           Ster: H6: 17a, 25, 35.

Week 11.2          H6: 2, 13, 26, 32abd.

                           Ster: H6: 5, 6, 33acd.

Week 12             H6: 10, H7: 1, 2, 5.

                           Ster: H6: 7, 31, H7: 4, 6.

Week 13.1          H7: 4, 7, 8, 9.

                           Ster: H7: 10, 11, 13, 14.

Week 13.2          H7: 12, 15.

                           Ster: H7: 18, 19, 24.

Week 14             H7: 15e,f, 21, 22.

                           Ster: H7: 17, 28. Bij H7: 28 Is er een normale benadering voor de som van de X'en?

Week 15.1          H7: 22: Wat is de normale benadering voor de som van de X'en?

                           Ster: H7: 16, Opgave 1 Tentamen 14 juni 2005, Opgave 5 Tentamen 13 augustus 2002.

Week 15.2          H8: 1, 2, 11a.

                           Ster: H7: 16, H8: 3, 4.

Week 16.1          H8: 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 24.

                           Ster: H8: 13, 15, 22, 23, 26.

Week 16.2          Tentamenoefening.

 

 

Vertaling van enkele termen uit de kansrekening en statistiek