2IV10 Computergrafiek

2IV10 Computergrafiek


Computergrafiek is een vak in het 2e jaar van het bachelor curriculum van BTI.

Herkansing opdracht: Voor degenen die nog geen opdracht hebben ingeleverd of waarvan de opdracht nog niet voldoende is beoordeeld bieden we een herkansing. Studenten die hieraan mee willen doen dienen hun opdracht uiterlijk 4 juli 2012 in te leveren.
Voor het vak wordt gebruik gemaakt van het boek:

Donald Hearn, M. Pauline Baker, Computer Graphics with OpenGL, 3rd edition, Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-015390-7 (hardcover) ISBN 0-13-0120238-3 (paperback).

Meer informatie kan worden gevonden in de studeerwijzer.

Tentamen

Het vak wordt getentamineerd met een tentamen met vier open vragen. Gebruik van het boek of ander materiaal is niet toegestaan.

Tussentoets

Er is een tussentoets waarmee een bonuspunt te verdienen valt. Een bonuspunt wordt toegekend als cijfer voor tussentoets een zes of meer is. Bonuspunt vervalt na het eerste examen en is dus bij de herkansing niet geldig. De tussentoets duurt 2 uur en zal plaatsvinden tijdens de instructie van vrijdag 16 maart. De stof waarover vragen worden gesteld is tot (niet inclusief) splines.

Opdracht

De opdracht is het tekenen en animeren van een scene mbv OpenGL. Meer informatie over de opdracht kan hier worden gevonden. De opdracht dient uiterlijk 10 april 2012 te worden ingeleverd, opdrachten die later worden ingeleverd worden niet beoordeeld.
Voor degenen die nog geen opdracht hebben ingeleverd of waarvan de opdracht nog niet voldoende is beoordeeld bieden we een herkansing. Studenten die hieraan mee willen doen dienen hun opdracht uiterlijk 4 juli 2012 in te leveren.

Laatste colleges

Vanaf 27 maart zullen in de resterende colleges instructieopgaven en oude tentamens worden behandeld. De volgorde hiervan is (ongeveer):

- Instructie 5: Geometrie
- Tentamen 11/4/2011
- Tentamen 29/6/2011
- Instructie 6: Belichting
- Tentamen 25/6/2010
- Tentamen 8/8/2008
- Tentamen 19/6/2008

En uiteraard is er ruimte voor vragen en verzoeknummers.

Cijfer

Het eindcijfer wordt berekend met de volgende formule:

Eindcijfer = min (10, 0.3 * cijferOpdracht + 0.7 * cijferTentamen + bonus)

waarbij cijferOpdracht >= 6 en cijferTentamen >= 6 dienen te zijn. Bij de herkansing is bonuspunt niet meer geldig.

Instructies

Studenten kunnen hier controleren of ze de stof beheersen, ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van de opdracht en een bonuspunt voor het tentamen verdienen.

Downloaden

Tentamens:

Tentamen 8/8/2008

Tentamen 8/8/2008 met uitwerking

Tentamen 19/6/2008

Tentamen 19/6/2008 met uitwerking

Tentamen 25/6/2010

Tentamen 11/4/2011

Tentamen 11/4/2011 met uitwerking

Tentamen 29/6/2011

Open vragen uit tentamen 23/3/2006 met uitwerking

Oefentoets:

Oefentoets 2010

Oefentoets 2010 met uitwerking

Oefentoets 2008

Oefentoets 2008 met uitwerking

Opgaven van instructies:

1. Punten en vectoren

2. Polygonen

3. Transformaties en viewing

4. Geometrie 1

5. Geometrie 2

6. Belichting

Uitgewerkte opgaven van instructies:

1. Punten en vectoren

2. Polygonen

3. Transformaties en viewing

4. Geometrie 1

Sheets

Sheets van het college, Powerpoint gezipped:

cg1.ppt: Sheets introductie

cg2.zip: Sheets basisalgoritmes

cg3.zip: Sheets 2D transformaties

cg4.zip: Sheets 3D transformaties

cg5.zip: Sheets viewing en projectie

cg6.zip: Sheets geometrisch modelleren

cg7.zip: Sheets hidden surfaces

cg8.zip: Sheets belichting spline.exe: Demonstratieprogramma splines

Jack van Wijk / vanwijk@win.tue.nl