Bestuurswerkzaamheden

Coordinator Groep basisonderwijs (sept. 1991 - febr. 1996).

Secretaris Groep Basisonderwijs (febr. 1992 - febr. 1996).

Voorzitter ad interim Groep Basisonderwijs. (nov. 1992 - jan. 1994).

Lid Faculteitsraad (aug. 1995 - dec. 1997).

Coordinator basisonderwijs (febr. 1996 - dec. 1997).

Portefeuillehouder service-onderwijs bestuur capaciteitsgroep Wiskunde (1 jan. 1998- 1 sept. 1999).

Coördinator BacheloropleidingTechnische Wiskunde (1 sept. 2004 – 1 sept. 2015)

Studieadviseur Bacheloropleiding technische Wiskunde (1 sept. 2004 – 1 maart 2017)

Minorcoördinator Technische Wiskunde (1 sept. 2006 –1 juni 2012)

Lid centrale commissie voortentamens Wiskunde (1 juni 2012-- )

Commissies en werkgroepen

Vernieuwingscommissie Groep Basisonderwijs (1989)

Structuurcommisie Groep Basisonderwijs (1991)

Lid onderwijs-overleg-groep vakgroepen Wiskunde (nov. 1991 - april 1996)

Lid kernexamencommissie faculteit Scheikundige Technologie. (dec 1991- aug. 1993).

Lid taakgroep behoud/vergroting omvang service-onderwijs (nov. 1993).

Lid taakgroep extensivering service-onderwijs (nov. 1993).

Lid commissie zelfstudie bevordering (fac. W) (maart, april 1994).

Lid Studiecommissie Begroting Faculteit Wiskunde en Informatica (febr. 1996 - juni 1996)

Voorzitter Werkverdelingscommissie (oct. 1996 - dec 1997).

Lid TU/e-projectgroep 'Meten van studielast'. (oct. 1997 - mei 1998).

Lid facultaire werkgroep normtijden (oct. 1997- 1998).

Lid TU/e-projectgroep meerjarenraming (jan 1998 - sept.1999).

Lid TU/e-commissie trimesterindeling (mei 1998 - juni1998).

Lid commissie 'Extensivering Onderwijs' Capaciteitsgroep Wiskunde (sept 1998- jan. 1999 ).

Lid commisie 'Onderwijsvormen' Capaciteitsgroep Wiskunde (april 2000- juli 2001 ).

Lid Opleidingscommissie Wiskunde (sept. 2000 – sept. 2001).

Voorzitter Opleidingscommissie Wiskunde (sept. 2001 – sept. 2002).

Adviseur Opleidingscommissie Informatica (sept. 2000 – febr. 2003).

Lid Opleidingscommissie Wiskunde (sept. 2002 – sept. 2004).

Lid Werkgroep Herinrichting Bacheloropleiding Technische Wiskunde (okt. 2004-sept. 2006)

Adviseur Opleidingscommissie Wiskunde (1 sept. 2004 -- )

Adviseur Examencommissie Wiskunde (1 sept. 2004 -- )

Lid Studieadviescommissie (1 sept. 2004 -- )

Lid TU/e-Projectgroep Implementatie Minoren (sept. 2006 - dec. 2008)