Compilers (2IC25)

Voorjaarssemester 2009/2010


25/6 tentamen juni 2010 (uitwerkingen (scan))
28/4 regeling bonuspunten practicumopdrachten
  • er zijn 4 practicumopdrachten, waaraan de studenten in koppels werken
  • per practicumopdracht dient een uitwerking te worden ingeleverd in PEACH voor de gestelde deadline
  • elke uitwerking wordt beoordeeld op een schaal van 0 tot 10
  • de som van deze beoordelingen gedeeld door 20 en daarna afgerond op 1 decimaal vormt het aantal bonuspunten voor het tentamen (maximaal 2 bonuspunten)
additional material
exam june 2009 (English version) (solution (scanned notes))
assorted old exam questions with solutions
exam november 2005 (solution to question 3 (scanned notes))
exam january 2006 (solution to question 2 (scanned notes))
oplossingen tentamen november 2006 (nederlandse versie)
solutions exam november 2006 (english version)
The above links should provide enough material from older exams.
Anyone interested can find more old exams in the tentamens-subdirectory (most of the material is in dutch though).
Vakinformatie OWInfo TUE
Docent: dr. ir. G. Zwaan, HG 5.41, tel. 4291, email:  G.Zwaan@tue.nl
Studiemateriaal
College/Practicum
Tijdstip en plaats: woensdag 7e+8e uur MA 1.41 en vrijdag 5e+6e uur MA 1.41 (zie ook OWINFO
Behandelde stof
Datum Stof Materiaal
wo 21/4 (1) College: introductie; overzicht opbouw compiler; begin scanning introductieslides (intro.pdf) , slides on scanning (scanning.pdf)
hoofdstukken 1 en 2 van het dictaat
vr 23/4 (2) College: scanning zie 21/4
wo 28/4 (3) Practicum (1e opdracht; aanmelden bij PEACH; inleveren in PEACH)
(4 opdrachten in totaal; geven bonuspunten voor het tentamen (regeling zie boven))
beschrijving 1e opdracht (pdf) (LaTeX source file opdracht)
sources PL-compiler (Delphi/Lazarus) (zip)
vr 30/4 geen college/practicum (koninginnedag)  
wo 5/5 geen college/practicum (bevrijdingsdag)  
vr 7/5 (4) College: parsing slides on parsing (parsing.pdf)
dictaat hoofdstuk 3: 3.1, 3.2, 3.6 t/m 3.9 (alternatieve beschrijving: 3.3 t/m 3.5)
Warshall's algorithm and the computation of First (pdf)
wo 12/5 (5) College: parsing, abstracte syntaxboom slides on ASTs (ast.pdf)
vr 14/5 geen college practicum (brugdag na hemelvaart)  
wo 19/5 (6) Practicum (2e opdracht) beschrijving 2e opdracht (pdf) (LaTeX source files opdracht (zip))
vr 21/5 (7) College: contextcondities, attribuutgrammatica's slides on context conditions and attribute grammars (pdf) (slides 1 t/m 64)
dictaat hoofdstuk 4: 4.1, 4.2, 4.3
           hoofdstuk 5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6
wo 26/5 (8) College: contextcondities, attribuutgrammatica's (vervolg)  
vr 28/5 (9) College: contextcondities, attribuutgrammatica's (vervolg)
              codegeneratie
slides on code generation (pdf) (slides 1 t/m 73 (mogelijk ook 74 t/m 79))
dictaat hoofdstuk 6: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (numcase), 6.6 (arrays),
                               (mogelijk 6.7 blocks)
           hoofdstuk 7
wo 2/6 (10) Practicum (3e opdracht) beschrijving 3e opdracht (pdf) (LaTeX source file opdracht)
vr 4/6 (11) College: codegeneratie  
wo 9/6 (12) College: codegeneratie  
vr 11/6 (13) Practicum (4e opdracht) beschrijving 4e opdracht (pdf) (LaTeX source files opdracht (zip))
di 15/6 (14) (vrijdagrooster op dinsdag; in MA 1.41) sommencollege  
wo 16/6 (15) sommencollege + gelegenheid tot stellen van vragen  
vr 18/6 (16) VERVALT  
     

G. Zwaan