Programmeren: Hoe peach³ Pascal programma's verwerkt

Ingezonden Pascal programma's worden op een Linux systeem met de FreePascal compiler (versie 2.2.0, ook aanwezig op eerstejaars laptops) vertaald.

De volgende compiler opties worden i.h.a. gebruikt bij vertalen:


Feedback about this page is welcome