Programmeren (2IP05): Veelgestelde vragen

Herfst 2008

Algemeen

Lazarus: zie TU/e Lazarus FAQ

Object Pascal

peach³


Antwoorden


Algemeen

Wat te doen bij een gemiste deadline?

Indien u denkt een deadline niet te kunnen halen, dien dan tijdig een gemotiveerd verzoek tot uitstel in bij de practicumcoödinator. Vermeld in dit verzoek altijd:
  1. Uw naam en collegekaartnummer
  2. Om welke opgave het precies gaat
  3. De motivatie
  4. Datum/tijd wanneer u het werk wel af kunt hebben

Als de deadline al verstreken is, dan moet u zo spoedig mogelijk alsnog een verzoek tot uitstel in dienen. Leg in de motivatie ook uit waarom het verzoek pas achteraf is ingediend.

Wat te doen bij een afgewezen inzending?

Een afgewezen inzending zul je moeten herstellen. Ga verder te werk als bij een gemiste deadline (want je hebt niet aan de eisen voldaan binnen de gestelde termijn). Vermeld daarbij als reden dat je een afgewezen inzending wilt corrigeren.

Doe dit direct na de afwijzing en stel het niet uit.

Wat te doen als je iets wilt herkansen?

Als je ontevreden bent met een resultaat en vindt dat je het beter kan, dan kun je een verzoek tot herkansing indienen. Laat dit niet liggen.

Dit gaat net als bij een gemiste deadline. Vermeld daarbij als reden dat je een herkansing wilt om het resultaat te verbeteren, en als het al langer geleden is, dan dien je dit ook te motiveren.

Let wel dat niet alle verzoeken tot herkansing zullen worden ingewilligd. Bovendien is het zo dat bij de beoordeling van een herkansing zonder meer een punt aftrek geldt omdat gebruik gemaakt is van extra kennis (te weten de terugkoppeling bij de beoordeling). Ook worden herkansingen mogelijk strenger nagekeken (je weet immers beter wat de eisen zijn).

Wat te doen als je iets niet begrijpt?

Als je iets m.b.t. 2IP05 niet begrijpt, lees dan nog eens wat na: en/of vraag dan advies bij:
  1. Een van de assistenten bij het practicum (eventueel per e-mail)
  2. Een medestudent
  3. De practicumcoördinator (per e-mail)
  4. De docent (bij het college of per e-mail)

Wat als ik het vak vorig jaar niet heb gehaald?

Als je het vorig jaar met 2IP05 hebt meegedaan, maar een of twee onderdelen niet hebt gehaald, dan kan bekeken worden of het mogelijk is om alleen betreffende blokken opnieuw te doen. Als je bijvoorbeeld vorig jaar alle opgaven van Blok A hebt ingeleverd en vijf cijfers hebt voor de afrekenopgaven, dan kan dat cijfer worden ingezet als resultaat voor 2XP05 (het deeltentamen van Blok A).

Met name geldt ook dat het nieuwe Blok B als vervanging kan dienen voor Blok B vorig jaar. Het is echter wel aan te raden dan de colleges, instructies en practica van het nieuwe Blok B te volgen.

Na de toets doet mijn laptop raar (bijv. software installeren faalt). Wat nu?

Na de toets 2XP05 van 3 oktober jl. heeft een aantal studenten problemen ondervonden met het installeren van nieuwe software op hun laptop. Het ging dan met name om installeren van IDass.

Dit heeft echter niets te maken met de software voor beveilgd toetsen die bij 2XP05 is gebruikt.

Bij deze studenten bleek 'User Account Control' (UAC) uit te staan. UAC is een veiligheidsvoorziening in Windows Vista die soms zeurt bij het opstarten van programma's (vandaar dat het wel wordt uitgezet).

Wordt 'User Account Control' aangezet (de standaard toestand), dan moet men vervolgens expliciet bij het installeren van IDass zeggen dat het het programma wordt toegestaan zich te installeren en de installatie gaat dan vervolgens gewoon goed. Nogmaals: dit heeft niets te maken met wat er gebeurt bij 'beveiligd toetsen'.

'User Account Control' kan aangezet worden via 'Start menu'/'Control panel'/'User Accounts'.

UAC veroorzaakt klaarblijkelijk ongenoegens, maar er zijn wel manieren om er mee te leren leven: Annoyance Buster: Make Vista's User Account Control Work for You.


Object Pascal


PEACH³

Registreren of koppelen aan een groep lukt niet. Wat nu?

Als registreren/activeren en het koppelen aan een groep binnen peach³ niet lukt of er een fout is gemaakt, neem dan contact op met E.T.J.Scheffers@tue.nl.


Zend opmerkingen over deze pagina aan Tom Verhoeff