Software Engineering Projecten: Acceptatie Test

Afkortingen

AT
Acceptatie Test
ATP
Acceptatie Test Plan
SUM
Software User Manual
URD
User Requirements Document

Aandachtspunten

 1. Leg de verantwoordelijkheid m.b.t. alle organisatorische AT aangelegenheden neer bij één persoon binnen het SEP-team:
 2. Het ATP dient goedgekeurd te worden door de klant en het Senior Management via een externe review.
 3. De deadline voor het succesvol doorlopen van een AT is vermeld in de Algemene Info onder harde deadline.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de AT.
 5. Bij elke AT dient een waarnemer aanwezig te zijn: Regel dit tijdig.
 6. De AT meet de kwaliteit van het product in termen van alle User Requirements uit het vooraf goedgekeurde URD.
 7. Na een geslaagde AT mogen er geen wijzigingen meer gemaakt worden aan het systeem; ook geen kleine cosmetische aanpassingen.
 8. Elke AT dient op een schoon systeem van de klant in de beoogde productie-omgeving uitgevoerd te worden.
 9. Bereid elke AT goed voor (alle details hiervoor dienen in het ATP te staan, zodat je niet nog ergens anders te rade hoeft te gaan):
 10. Doe zelf een proef AT onder omstandigheden die zoveel mogelijk lijken op de uiteindelijke AT.
 11. Maak goede aantekeningen tijdens de AT.


Feedback about this page is welcome