Software Engineering Projecten: Adviseur Enquête

Na afloop van het project af te nemen.

Projectperiode:

Projectnaam:

Naam Adviseur:

 1. Bent u bij de wekelijkse vergaderingen van uw groep geweest? [ Ja / Soms / Nee ]
 2. Bent u wel eens aanwezig geweest bij overleg met de klant? [ UR / Prototype demo / AT / Nee ]
 3. Bent u direct betrokken geweest bij het tot stand komen van tussenproducten als UR, model en architectuur? [ Van meet af aan / Matig / Alleen via interne reviews / Nee ]
 4. Verliep het contact met uw groep goed? [ Ja / Matig / Nee ]
 5. Heeft de groep voldoende initiatief getoond? [ Ja / Matig / Nee ]
 6. Heeft de groep uw adviezen goed gebruikt? [ Ja / Matig / Nee ]
 7. Is de groep voldoende kritisch geweest? [ Ja / Matig / Nee ]
 8. Was het technische nivo van de groep voldoende? [ Ja / Matig / Nee ]
 9. Kwam de groep professioneel op u over? [ Ja / Matig / Nee ]
 10. Bent u voldoende op de hoogte gehouden van de voortgang? [ Ja / Matig / Nee ]
 11. Was uw rol als adviseur voldoende duidelijk? [ Ja / Nee ]
 12. Hoeveel tijd heeft uw rol als adviseur gekost? [ .....h ]
 13. Hoeveel tijd heeft uw rol als externe reviewer gekost? [ .....h ]
 14. Heeft uw rol als adviseur meer tijd gekost dan verwacht? [ Ja / Nee ]
 15. Voldoet de functionaliteit van het opgeleverde product aan uw eigen normen? [ Ja / Matig / Nee ]
 16. Voldoet de kwaliteit van het opgeleverde product aan uw eigen normen (incl. documentatie, onderhoudbaarheid)? [ Ja / Matig / Nee ]
 17. Opmerkingen: ...