Software Engineering Projecten: Projectmanager Enquête

Na afloop van het project af te nemen.

Projectperiode:

Projectnaam:

Naam Projectmanager:

  1. Ben je bij de wekelijkse vergaderingen van je groep geweest? [ Ja / Soms / Nee ]
  2. Bent je wel eens aanwezig geweest bij overleg met de klant? [ UR / Prototype demo / AT / Nee ]
  3. Ging het goed met vergaderen, afspraken maken, delegeren, werkverdelen, deadlines naleven? [ Ja / Matig / Nee ]
  4. Heeft de groep voldoende initiatief getoond? [ Ja / Matig / Nee ]
  5. Kwam de groep professioneel op je over? [ Ja / Matig / Nee ]
  6. Was je rol als projectmanager voldoende duidelijk? [ Ja / Nee ]
  7. Heeft je rol als projectmanager meer tijd gekost dan verwacht? [ Ja / Nee ]
  8. Voel je je (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeleverde product? [ Ja / Matig / Nee ]
  9. Voldoet de kwaliteit van het opgeleverde product aan je eigen normen (incl. documentatie, onderhoudbaarheid)? [ Ja / Matig / Nee ]
  10. Opmerkingen: ...