next up previous
Next: Technische aspecten Up: Grootschalig gebruik van laptop Previous: Grootschalig gebruik van laptop

Inleiding

Met het voortschrijden van de techniek is het steeds beter mogelijk volwaardige computers van klein en licht formaat te produceren. Ze staan bekend onder de naam laptop computer, kortweg laptop, of notebook computer. Die laatste naam is ontleend aan de vormgeving, waarbij het scherm dichtgeklapt kan worden op het toetsenbord.

Zulke laptops zijn er in vele soorten, waaronder Macintosh compatibles (Apple PowerBooksgif zijn nog steeds toonaangevend op het gebied van laptops) en IBM PC compatiblesgif. Momenteel is de prijs van een laptop nog wel wat hoger dan van een gelijkwaardige desktop computer. Maar bij stijgende vraag zal die prijs zeker verder dalen. Bij aanschaf van grotere aantallen is eveneens een betere prijs te bedingen.

Het gebruik van laptop computers is de laatste jaren hard aan het toenemen. Een aantal medewerkers op de faculteit (waaronder ikzelf) heeft al een laptop computer in gebruik. Ook enkele studenten beschikken reeds over laptop computers. In sommige gevallen vormt die laptop computer een vervanging van de desktop computer. Te verwachten is dat deze ontwikkelingen zich snel verder zullen voortzetten. Bij het College van Bestuur wordt het plan bestudeerd om alle studenten van laptops te voorzien. Het is daarom zaak hier tijdig op in te spelen.

Dit document behandelt een aantal aspecten van laptops en hun gebruik, met name ook grootschalig gebruik. Het is deels op eigen ervaring gebaseerd. Achtereenvolgens komen aan bod: technisch aspecten (§2), gebruiksaspecten (§3), beheersmatige aspecten (§4) en invoeringsaspecten (§5). Ik besluit met een samenvattend overzicht en een voorstel tot een pilot project (§6).Tom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997