next up previous
Next: Fysiek transport en Up: Grootschalig gebruik van laptop Previous: Ontwikkelingen

Gebruiksaspecten

 

Een laptop brengt naast gemakken ook een aantal nieuwe zorgen met zich mee voor diens gebruiker.

Tom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997