next up previous
Next: Verzekering Up: Gebruiksaspecten Previous: Fysiek transport en

Password protectie, backups

Via (speciale) software kan men toegang tot de laptop of geselecteerde files beschermen met een password. Dat laatste is natuurlijk hinderlijk in gebruik en wordt daarom zelden gedaan. In sommige gevallen kan het echter wel noodzakelijk zijn.

Aangezien de laptop niet continu aan een netwerk hangt is het lastig automatische backups te laten maken door een centrale instantie (zoals dat bijvoorbeeld wel kan voor desktop machines). Zelf doen vereist discipline en (aangepaste) ondersteuning. Vanwege het grotere persoonlijke karakter en de grote kwetsbaarheid van een laptop, is het des te belangrijker om stil te staan bij de ellende die data-verlies met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan agenda's en contactadressen, die op een laptop meer waarde hebben dan een desktop machine, en daarom daar eerder op zullen staan. Regelmatig backups (laten) maken is daarom een (helaas lastige) must.Tom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997