next up previous
Next: Referenties Up: Slotopmerkingen Previous: Slotopmerkingen

Pilot project op de faculteit

Om verder inzicht te krijgen in gebruiks-, beheers- en onderwijstechnische problemen, die gepaard gaan met het (grootschalig) invoeren van laptops, stellen we voor om een kleinschalig pilot project uit te voeren. Bij dit project moeten zowel studenten als medewerkers betrokken worden, omdat beide groepen een belangrijke rol spelen in het geheel en te ver uit elkaar liggen om door extrapolatie af te dekken.

Momenteel zijn er op de faculteit zo'n 20 laptops uitgeleverd (aan medewerkers, voornamelijk wp) en zwerven er als privébezit ook nog een stuk of wat rond. De verspreidingsgraad onder studenten is onbekend. Met een relatief kleine uitgave kunnen er een paar studenten bij betrokken worden. We zullen enkele `openbare' netwerkaansluitingen voor laptops beschikbaar moeten stellen (eventueel in een leegstaande kamer). Voor presentaties dient er een goede projector beschikbaar te zijn waar ook laptops eenvoudig op aan te sluiten zijn.

Voor dit project zal op korte termijn een gedetailleerd plan opgesteld worden. Het project zal 3 tot 6 maanden duren. We zijn op zoek naar een projectleider die hier vorm aan kan geven in overleg met de BCA en het FB. Het plan dient te voorzien in een evaluatie en uiteindelijk te resulteren in concrete voorstellen.Tom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997