next up previous
Next: User interface Up: Technische aspecten Previous: Afmetingen en gewicht

Voeding

Een laptop werkt op batterijen, die veelal oplaadbaar zijn. De gebruiksduur op één lading batterijen varieert sterk, afhankelijk van type laptop, configuratie (hoeveelheid geheugen, aangekoppelde accessoires, etc.), soort van gebruik (veel of weinig schijfgebruik, etc.), instellingen (schermverlichting, energy save mode, etc.). De huidige generatie batterijen brengt het veelal niet verder dan 3 uur aaneengesloten `normaal' gebruik. Dit is te kort voor een transatlantische vliegreis. Bij intensief gebruik loopt dat terug tot circa 1 uur. Bij extreem zuinig gebruik kan het misschien gerekt worden tot 5 uur.

Het ligt niet in de verwachting dat hierin snel verandering komt. Batterijen zijn relatief zwaar en volumineus. De technische ontwikkelingen op dit gebied wachten nog op een doorbraak, maar die is niet in zicht.

Meestal wordt een losse netadapter meegeleverd. In enkele gevallen is deze ingebouwd of is een inbouwmodel leverbaar. Met de netadapter zijn de batterijen vanaf het lichtnet op te laden. Dit duurt een paar uur. Tijdens opladen kan de laptop veelal gewoon gebruikt worden, al duurt het opladen hierdoor wel langer. Ook als de batterijen geheel zijn opgeladen, kan via de netadapter gewerkt worden. Soms is het wel nodig dat er batterijen in de laptop zitten om via de netadapter te werken.

Er bestaan netadapters die werken van 110 t/m 240 VAC bij 50 t/m 60 Hz. Dat is handig voor gebruik in het buitenland. Wel moet dan nog de juiste `stekker' voor in de muur meegenomen worden.Tom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997