next up previous
Next: Ontwikkelingen Up: Technische aspecten Previous: Aansluiting op externe

Software

De meeste software voor desktop machines kan zonder meer gebruikt worden op overeenkomstige laptops. Er kunnen problemen ontstaan vanwege het ontbreken van toetsen op het toetsenbord of vanwege de (eventueel) mindere grafische faciliteiten (resolutie, aantal kleuren).

Voor laptops bestaat ook speciale programmatuur. Vroeger, toen de opslagcapaciteit van laptops beduidend achterliep, was dat in de eerste plaats software met wat minder functionaliteit om geheugen te sparen. Je zou het ook op een desktop machine kunnen gebruiken. Nu speelt dat niet meer zo'n rol.

Tegenwoordig zijn er vooral utilities die specifiek voor laptops zijn en die geen of minder nut of noodzaak hebben op desktop machines. Zo wordt er meestal standaard software meegeleverd om energiezuinig werken te bevorderen. Hieronder vallen het dimmen van het scherm, het uitzetten van de harde schijf wanneer die niet gebruikt wordt en het terugschroeven van de kloksnelheid van de processor als die weinig werk heeft. Ook bestaan er utilities om de toestand van de batterij in de gaten te houden (en te waarschuwen wanneer die opgeladen moet worden) en om de batterij te reconditioneren.

Software voor het meten van de inwendige temperatuur kan nuttig zijn omdat een laptop niet voorzien is van geforceerde koeling. Verder is het zo dat met een laptop meestal op verschillende locaties wordt gewerkt, waardoor de gebruiker de behoefte heeft om eenvoudig te kunnen wisselen tussen allerlei instellingen, denk aan default printer, TCP/IP settings, time zone, etc. Hiervoor is een zogenaamde location manager nuttig.

Omdat een laptop een zeer open systeem is, speelt security een grotere rol. Software voor het afschermen (met passwords of encryptie) van het systeem of geselecteerde bestanden kan daarom belangrijk zijn.

Voor file synchronization is ook speciale software verkrijgbaar, die zorgt dat (kopieën van) bestanden op de laptop in de pas blijven lopen met de (originele) gekoppelde bestanden op de desktop machine. Je hoeft dan als gebruiker niet de hele tijd na te denken welke van twee gekoppelde exemplaren je het laatst gewijzigd hebt.next up previous
Next: Ontwikkelingen Up: Technische aspecten Previous: Aansluiting op externeTom Verhoeff
Thu Nov 27 10:43:46 MET 1997