Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

research:iofeb2011 [2015/09/23 11:39] (current)
hverbeek created
Line 1: Line 1:
 +===== Eindelijk correcte procesmodellen =====
  
 +Process mining is een relatief nieuwe methode om bedrijsprocessen accuraat in beeld te brengen. Modellen worden automatisch gegenereerd op basis van daadwerkelijke gebeurtenissen,​ zoals die zijn geregistreerd in informatiesystemen. Het vakgebied is genoemd naar processmodellering en data mining, en is interessant voor wetenschap én commercie. De TU Eindhoven loopt voorop. ​
 +
 +{{documents:​img-210083736-0001.pdf|Het complete interview}} (door [[http://​www.karinameerman.nl/​|Karina Meerman]], verschenen in [[http://​www.ictonderzoek.net/?​m=46|I/​O ICT-onderzoek]],​ februari 2011)