Reglement Computergebruik

Regels computergebruik en gebruik ruimten

Dit is het reglement "Computer- en netwerkgebruik in ruimten van de faculteit Wiskunde en Informatica".

Op het gebruik van computerfaciliteiten, netwerkfaciliteiten en ruimten van de faculteit Wiskunde en Informatica is onderstaande reglement van toepassing.

Dit reglement bevat de volgende bepalingen:

  1. Alleen studenten die onderwijs volgen aan de faculteit Wiskunde en Informatica mogen van de ruimten en de ter plekke aanwezige apparatuur gebruik maken. Studenten tonen desgevraagd hun collegekaart aan medewerkers van de faculteit Wiskunde en Informatica.
  2. In de ruimten mogen geen eet- en drinkwaren genuttigd worden.
  3. De ruimten moeten in nette staat achtergelaten worden.
  4. De ruimten mogen uitsluitend gebruikt worden voor Onderwijs en Onderzoek van de faculteit (dus geen spelletjes).
  5. Bij oneigenlijk gebruik van de ruimten hebben medewerkers van de faculteit Wiskunde en Informatica en met name medewerkers van het Bureau Computer Faciliteiten (BCF) het recht overtreders te berispen en die maatregelen te treffen die nodig zijn om de orde te herstellen.
  6. De faculteit Wiskunde en Informatica kan bij herhaalde overtreding van dit reglement besluiten:
    • de ruimte(n) gedurende een nader vast te stellen periode af te sluiten buiten de verroosterde onderwijsuren
    • studenten de toegang tot de netwerkfaciliteiten van de faculteit Wiskunde en Informatica te ontnemen, gedurende een nader vast te stellen periode afhankelijk van de misdraging

Verder zijn de volgende TU/e-brede regeling van toepassing;

Voor het melden van overtredingen betreffende ruimte-, computer- en netwerkgebruik, storingen en vragen over hard- en software kan men contact opnemen met de ICT-helpdesk W&I, MF 3.083, tel. (040)(247)2802.


Contact us | Webmaster

Questions? Mail to helpdesk.win@tue.nl