BCF en RSI

BCF voorziet in een aantal dingen om RSI te voorkomen:

 • Speciale software

  Er wordt door diverse leveranciers software op de markt gebracht om te herinneren aan tijdige rustpauzes en het doen van oefeningen. Er is door BCF software geïnstalleerd, meer info is te verkrijgen via de mail of door langs te lopen bij de helpdesk.

 • Voorzieningen op de werkplek

  Voor mensen die niet meer normaal met de computer kunnen omgaan zijn bepaalde voorzieningen op de werkplek mogelijk. Deze voorzieningen kosten in het algemeen veel geld, en zullen slechts onder strikte voorwaarden en bij uiterste noodzaak via BCF verstrekt worden.

  Tot de voorzieningen die mogelijk zijn behoren o. a.:

  • speciale muis (rolmuis)
  • voetenbankje
  • speciale stoel
  • software die de mensen helpt om rustpauzes in te lassen
  • software om de computer met spraak uit te rusten, meestal is dan ook een extra krachtige computer vereist.

  Neem voor deze zaken contact op met de helpdesk.


Contact us | Webmaster

Questions? Mail to helpdesk.win@tue.nl