RSI ondersteuning

BCF probeert er alles aan te doen om computergerelateerde klachten zoals RSI te voorkomen.

Wat is RSI

RSI is een verzamelbegrip over klachten aan nek, schouders, armen, polsen en handen. De klachten kunnen zich uiten in pijn, vermoeidheid, irritatie van spieren en pezen, tintelingen en krachtverlies.

Hoe krijg je RSI

De oorzaak is overbelasting door herhaalde bewegingen en langdurig in dezelfde houding zitten. Daarbij kunnen werkduur, werkdruk, ergonomische aspecten van de werkplek en werksfeer een rol spelen. Een recente enquête onder personeel van krantenuitgever PCM wees uit dat RSI vaker voorkomt bij werknemers die erg betrokken zijn bij hun werk. Ze stoppen pas als het werk af is en vergeten daarbij nogal eens geregeld rustpauzes in te lassen.

Hoe kom je er af

Bij RSI worden doogaans drie fasen onderscheiden.

In fase 1 zijn de klachten meestal vaag en kunnen ze nog goed worden behandeld. De klachten doen zich voor na enkele uren geconcentreerd werken. De pijn (kramp, verdoofd gevoel) zit dan op een bepaalde plek, er is nog geen uitstraling.

Bij fase 2 is de pijn heftiger, maar nog redelijk behandelbaar.

Bij fase 3 en 4 is er sprake van chronische RSI, die moeilijk te bestrijden is. Alleen door langdurige therapie is kans op herstel.

Er zijn in Nederland al enkele tientallen werknemers arbeidsongeschikt geworden door RSI. De verwachting is dat dit aantal spectaculair kan toenemen als er niet tijdig een deugdelijk preventiebeleid wordt opgezet. Ziektekostenverzekeraars maken zich al enkele jaren grote zorgen over de groeiende aansprakelijkheidslast door RSI.

(Uit "Trouw", vrijdag 28 mei 1999)


Contact us | Webmaster

Questions? Mail to helpdesk.win@tue.nl