Meer informatie over RSI

  • FNV Bondgenoten heeft voor leden gratis voorlichtingsmateriaal (030-2738615).
  • Er is een RSI-patientenvereniging, tel. 015-2122032, op Internet: http://www.rsi-vereniging.nl/
  • Een Engelstalige Internetlocatie die bolstaat van de RSI-informatie is: http://www.tifaq.com.
  • Op het Internetadres http://www.stoprsi.nl staat informatie over de voorlichtingscampagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact us | Webmaster

Questions? Mail to helpdesk.win@tue.nl