Wat is RSI

Repetitive Strain Injury is een verzamelnaam voor allerlei ziektebeelden die op enige wijze gerelateerd zijn aan arbeid. Het betreft hier voornamelijk klachten van het bewegingsapparaat en dan ook nog vooral in de bovenste extremiteiten (ledematen). Andere gebruikte termen zijn:

  • Cumulative Trauma Disorder
  • Occupational Cervico-Brachial Disorder
  • Repetitive Motion Injury
  • Overuse Injury.

In tegenstelling tot het gebruik van de naam RSI spreekt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) liever van arbeidsgebonden aandoeningen aan de bovenste extremiteit.

Dit omdat de relatie met arbeid beter benadrukt wordt en omdat de verwijzing naar herhaalde bewegingen, repetitive, niet altijd het oorzakelijk moment hoeft te zijn.

RSI wordt veroorzaakt door arbeidsgebonden activiteiten zoals herhaalde bewegingen (repeterend) en grote krachtsinspanningen en belastende houdingen.

Maar RSI kan ook zeker mede veroorzaakt worden door een gebrek aan beweging, door stress, werkdruk en de organisatie van het werk.

De complexiteit van RSI zowel in voorkomen als in oorzaken maken deze klachten een moeilijk te begrijpen syndroom.

Doordat een diagnose moeilijk te stellen is, is het in veel gevallen ook moeilijk om een goed, effectief en verantwoord behandelplan op te stellen. En als er dan toch een juiste diagnose gesteld wordt dan gaat de behandelaar weer vaak voorbij aan de oorzaak (ethologie) van de klacht. Wil men RSI effectief bestrijden dan dient de aanpak in alle gevallen multidisciplinair te zijn.


Contact us | Webmaster

Questions? Mail to helpdesk.win@tue.nl