» Home  » Education  » Antique lecture notes 
logo logo
  Home People Research Education Vacancies Meetings Newsletter Contact
Topics
« Education  
» Antique lecture notes  

Antieke Wiskunde Dictaten 1956-1982

Een collectie dictaten uit de eerste 25 jaar van de Technische Hogeschool Eindhoven, bijeengebracht en heruitgegeven ter gelegenheid van het 10e lustrum in 2006.


Inleidingen over het project

 • Antieke wiskunde, hoofdstuk uit «De kleine TU/e encyclopedie 1956-2006», Eindhoven: TU/e, 2006, ISBN 90-73192-30-7.
   
 • Inleiding bij de CD-ROM «Antieke Wiskunde-dictaten 1956-1982», met genereuze medewerking van de Bibliotheek bijeengebracht door J. de Graaf, Eindhoven: TU/e, 2006.

Inhoudsopgave van de CD-ROM

0.    Voorwoord en Inhoudsbeschrijving
I.Basisonderwijs Wiskunde THE (Jaren 60)
II.Basisonderwijs Wiskunde THE (Jaren 70)
III.Voortgezet Wiskundeonderwijs THE (1956-1982):
 III.a.Analyse en Toepassingen van de Analyse
 III.b.Mechanica en Kinematica
 III.c.Numerieke Wiskunde
 III.d.Kansrekening, Statistiek en Operations Research
 III.e.Algebra, Meetkunde en Discrete Wiskunde
 III.f.Logica en Informatica
IV.S.T.M. Ackermans en J.H. van Lint: ALGEBRA en ANALYSE. (2e druk) Academic Service. Den Haag 1976
V.Foto-Galerij

Voorkant van het doosje


0. Voorwoord

Voorwoord onder het motto “tantus labor non sit cassus” (laat al dat werk niet voor niks geweest zijn).

I. Basisonderwijs Wiskunde Technische Hogeschool Eindhoven (Jaren 60)

 1. Wiskunde I (1959/60) [pdf]
 2. Wiskunde I (1969) [pdf]
 3. Examen en Tentamenopgaven Wiskunde I (1957-1968) met antwoorden en oplossingen [pdf]
 4. Vraagstukken bij de Colleges Wiskunde I en II [pdf]
 5. Wiskunde II (1963) [pdf]
 6. Examen en Tentamenopgaven Wiskunde II (1960-1968) met antwoorden en oplossingen [pdf]
 7. Examen en Tentamen Opgaven Wiskunde I en II met Oplossingen. DEEL I [pdf]
 8. Examen en Tentamen Opgaven Wiskunde I en II met Oplossingen. DEEL II [pdf]
 9. Wiskunde IIIa (1964) [pdf]
 10. Wiskunde IIIb (1962) [pdf]
 11. Wiskunde III (1967) [pdf]
 12. Vraagstukken, Tentamenopgaven en Antwoorden bij Wiskunde III (1968-1969) [pdf]
 13. Vraagstukken en Tentamenopgaven bij Wiskunde IIIa en IV (1963-1964) [pdf]
 14. Wiskunde IV (1964) [pdf]
 15. Wiskunde IVB (Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek) (1966) [pdf]
 16. Wiskunde V (1963) [pdf]
 17. Vraagstukken en Tentamenopgaven bij Wiskunde V (1968) [pdf]
 18. Toegepaste Wiskunde I (Bouwkamp) [pdf]

II. Basisonderwijs Wiskunde Technische Hogeschool Eindhoven (Jaren 70)

 1. Wiskunde 10 (1971) [pdf]
 2. Wiskunde 10 (1974) [pdf]
 3. Wiskunde 10 (1975) [pdf]
 4. Wiskunde 10 (1978) [pdf]
 5. Vraagstukken bij het College wiskunde 10 (1981) [pdf]
 6. Examen-en Tentamenopgaven (1974-1980) Wiskunde 10 (1980) [pdf]
 7. Vraagstukken en Antwoorden bij Wiskunde 10 en 20 (1973) [pdf]
 8. Commissie B74: Voorstel tot vernieuwing van Wiskunde 10 en 20 [pdf]
 9. Wiskunde 20 (1975) [pdf]
 10. Wiskunde 20 (1978) [pdf]
 11. Vraagstukken bij het College Wiskunde 20 (1976) [pdf]
 12. Vraagstukken bij het College Wiskunde 20 (1978) [pdf]
 13. Examen-en Tentamenopgaven (1965-1974) Wiskunde 20 [pdf]
 14. Examen-en Tentamenopgaven (1975-1980) Wiskunde 20 [pdf]
 15. Wiskunde 30 en 39 (1971) [pdf]
 16. Vraagstukken bij Wiskunde 30 en 39 (1973) [pdf]
 17. Wiskunde 30 en 39 (1981) [pdf]
 18. Vraagstukken bij Wiskunde 30 en 39 (1981) [pdf]
 19. Wiskunde 40 (1974) [pdf]
 20. Vraagstukken bij Wiskunde 40 (1975) [pdf]
 21. Wiskunde 40 (Boersma 1978) [pdf]
 22. Vraagstukken bij Wiskunde 40 (1980) [pdf]
 23. Wiskunde 50 en 52: Complexe functietheorie (1979) [pdf]
 24. Vraagstukken Wiskunde 50 en 52 (1979) [pdf]
 25. Wiskunde 31 en 49: Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek (1974-1975) [pdf]
 26. Vraagstukken en ...Wiskunde 31 en 39: Kansrekening en Statistiek (1975-1976) [pdf]
 27. Wiskunde 31, 49 en 64: Kansrekening en Statistiek (1981) [pdf]
 28. Vraagstukken bij Wiskunde 31, 49 en 64: Kansrekening en Statistiek voor BDK, N, E, T, B (1981) [pdf]
 29. Wiskunde 64 (1979) Aanvullingen Kansrekening en Statistiek voor W [pdf]
 30. Wiskunde 45: Integraaltransformaties voor E (1981) [pdf]
 31. Vraagstukken bij Wiskunde 45 (1981) [pdf]
 32. Wiskunde 31 en 49: Inleiding Informatica voor BDK, N, W, E, T, B (Dijkstra 1976) [pdf]
 33. Wiskunde 41 voor BDK (1974) [pdf]
 34. Vraagstukken bij Wiskunde 41 (1974) [pdf]
 35. Wiskunde 41: Recurrente betrekkingen en Grafen voor BDK (1980) [pdf]
 36. Vraagstukken en... bij Wiskunde 41 (1978) [pdf]
 37. Vraagstukken en... bij Wiskunde 41 (1981) [pdf]
 38. Wiskunde 17 en 27 (1973-1974) voor 1e jaars Bouwkunde [pdf]
 39. Wiskunde 17 en 27 (1976-1977) voor 1e jaars Bouwkunde [pdf]
 40. Vraagstukken bij Wiskunde 17 (1976) [pdf]
 41. Vraagstukken bij Wiskunde 27 (1977) [pdf]
 42. Wiskunde 37 (1977) voor 2e jaars Bouwkunde [pdf]
 43. Vraagstukken bij Wiskunde 37 (1980) [pdf]

III. Voortgezet Wiskundeonderwijs Technische Hogeschool Eindhoven (1956-1982)

III.a. Analyse en Toepassingen van de Analyse

 1. Colloquium Golfvoortplanting (Bouwkamp 1958) [pdf]
 2. Toegepaste Analyse I (Bouwkamp) (1976) [pdf]
 3. Capita Selecta: Toegepaste Wiskunde (Bouwkamp 1967) [pdf]
 4. Capita Selecta: Toepassingen van Mathieu-en Sferoidfuncties (Bouwkamp 1968) [pdf]
 5. Capita Selecta: Toepassingen van Besselfuncties (Bouwkamp 1969) [pdf]
 6. Capita Selecta: Problemen uit Electromagnetisme en Akoestiek (Bouwkamp 1970) [pdf]
 7. Capita Selecta: Potentiaal-en golfproblemen bij de cirkelcylinder (Bouwkamp 1975) [pdf]
 8. Syllabus Voortgezette Functietheorie (Boersma 1978-1984) [pdf]
 9. Voortgezette Functietheorie (Veltkamp-Boersma 1975) [pdf]
 10. Vraagstukken bij Voortgezette Functietheorie (1980) [pdf]
 11. Seminars on Partial Differential Equations (Boersma Jaren 60) [pdf]
 12. Partiële Differentiaalvergelijkingen (Boersma 1976) [pdf]
 13. Manuscript Voortgezette Functietheorie (Boersma 1978-1984) [pdf]
 14. Manuscript Toegepaste Analyse II (Boersma 1967-1984) [pdf]
 15. Toegepaste Analyse III - Singuliere Integraalvergelijkingen (Boersma 1985) [pdf]
 16. Inleiding tot de Analyse (de Bruijn 1962/63) [pdf]
 17. Lebesgue-integralen (de Bruijn 1966) [pdf]
 18. Riemann-Integratie versus Lebesgue-Integratie (Hautus 1973) [pdf]
 19. Maattheorie en Lebegue-integratie (van der Steen 1982) [pdf]
 20. Lineaire Analyse I (de Bruijn 1969-1971) [pdf]
 21. Lineaire Analyse I (de Bruijn 1978) [pdf]
 22. Vraagstukken over Lineaire Analyse I (van der Meiden 1969) [pdf]
 23. Opgaven en Tentamenvraagstukken bij Lineaire Analyse I (van der Steen 1979) [pdf]
 24. Lineaire Analyse II (de Bruijn 1969) [pdf]
 25. Lineaire Analyse II (Ackermans 1976) [pdf]
 26. Gewone Differentiaalvergelijkingen (Hautus 1974) [pdf]
 27. Lineaire Multivariabele Systemen (Hautus 1978) [pdf]
 28. Vraagstukken bij Lineaire Multivariabele Systemen (Hautus-Eising 1978) [pdf]
 29. Optimalisering van Regelsystemen (Hautus 1980) [pdf]
 30. Asymptotiek 1 (de Bruijn 1986) [pdf]
 31. Algebra en Analyse (van Lint 1967) [pdf]
 32. Approximatie in Functieruimten (De Graaf 2002) [pdf]
 33. Lineaire Algebra & Lineaire Analyse 3 (De Graaf 2000) [pdf]

III.b. Mechanica en Kinematica

 1. Mechanica I (Alblas) [pdf]
 2. Mechanica II (Alblas) [pdf]
 3. Mechanica IIo (Alblas) [pdf]
 4. Theoretische Mechanica (Alblas) [pdf]
 5. Theoretische Mechanica Vraagstukken met Antwoorden (Alblas 1968-1974) [pdf]
 6. Theoretische Mechanica (Alblas 1978) [pdf]
 7. Compendium bij Theoretische Mechanica (Alblas 1970) [pdf]
 8. Satelliet Mechanica (Alblas) [pdf]
 9. Toegepaste Mechanica (Alblas) [pdf]
 10. Toegepaste Mechanica (Alblas 1976) [pdf]
 11. Theorie van de Mechanische Stabiliteit (Alblas) [pdf]
 12. Continuumsmechanica (Alblas 1969) [pdf]
 13. Lineaire Elasticiteitstheorie I (Alblas 1971) [pdf]
 14. Vraagstukken Elastostatica (Alblas 1979) [pdf]
 15. Vraagstukken Elastostatica (Alblas 1981) [pdf]
 16. Speciale problemen uit de Elastostatica (Alblas 1981) [pdf]
 17. Speciale problemen uit de Plasticiteitstheorie (Alblas 1981) [pdf]
 18. Technische Balkentheorie (Alblas 1970) [pdf]
 19. Klassieke Thermodynamica (Alblas 1979) [pdf]
 20. Vraagstukken Klassieke Thermodynamica (Alblas 1980) [pdf]
 21. Kinematica (Veldkamp 1965-1966) [pdf]
 22. Kinematica (Veldkamp Jaren 60) [pdf]
 23. Voortgezette Kinematica (Veldkamp 1975) [pdf]
 24. Hoofdstukken uit de Meetkunde en de Kinematica (Veldkamp 1980) [pdf]
 25. Inleiding in de Mechanica (Veldkamp 1968) [pdf]
 26. Inleiding in de Mechanica (Veldkamp 1974) [pdf]
 27. Inleiding Mechanica (de Graaf 1976-ca 1990 ) [pdf]

III.c. Numerieke Wiskunde

 1. Cursus Wetenschappelijk Rekenaar A te Eindhoven Deel I [pdf]
 2. Cursus Wetenschappelijk Rekenaar A te Eindhoven Deel II [pdf]
 3. Cursus Wetenschappelijk Rekenaar A (Theorie en Opgaven 1974) [pdf]
 4. Examenopgaven Wetenschappelijk Rekenaar A (1959-1968) [pdf]
 5. Numerieke Wiskunde I (Veltkamp 1961) [pdf]
 6. Numerieke Wiskunde II (Dijkstra 1962) [pdf]
 7. Numerieke Methoden (Veltkamp 1972) [pdf]
 8. Opgaven Numerieke Wiskunde I (1970-1973) [pdf]
 9. Opgaven Numerieke Wiskunde II (1972-1973) [pdf]
 10. Numerieke Methoden I en II (Veltkamp/Geurts 1977) [pdf]
 11. Matrixtheorie (Veltkamp/Bollen/Haemers/Vervoordeldonk 1972) [pdf]
 12. Matrixtheorie (Veltkamp 1979) [pdf]

III.d. Kansrekening, Statistiek en Operations Research

 1. Toegepaste Statistiek (H.C. Hamaker) (1961) [pdf]
 2. Vraagstukken met Oplossingen bij Toegepaste Statistiek (Bosch) (1969) [pdf]
 3. Toegepaste Statistiek (Hamaker 1967) [pdf]
 4. Vraagstukken met Oplossingen bij Toegepaste Statistiek (Hamaker/Bosch 1971) [pdf]
 5. Statistisch Compendium (Hamaker e.a. ...) [pdf]
 6. Inleiding Statistiek ( .... 1979) [pdf]
 7. Mathematische Statistiek (Doornbos 1970) [pdf]
 8. Multivariate Analyse (Bosch/Doornbos 70er jaren) [pdf]
 9. Vraagstukken bij Toegepaste Statistiek (Doornbos/Wijnen 1976) [pdf]
 10. Statistische Theorie van Proefopzetten (Doornbos 1980) [pdf]
 11. Vraagstukken en Antwoorden bij Statistische theorie van Proefopzetten (Doornbos/Wijnen 1980) [pdf]
 12. Lineaire Modellen (Doornbos 1976) [pdf]
 13. Toegepaste Statistiek (Bosch/Doornbos/Linssen/Wijnen 1982) [pdf]
 14. Statistisch Compendium (Bosch en Kamps 1982) [pdf]
 15. Theoretische Waarschijnlijkheidsleer (Hautus 1973) [pdf]
 16. Kansrekening en Statistiek. Deel I: Kansrekening. Bestemd voor WSK-IV (1981) [pdf]
 17. Kansrekening en Statistiek. Deel II: Statistiek. Bestemd voor WSK-IV (1979) [pdf]
 18. Vraagstukken bij Kansrekening en Statistiek. Bestemd voor WSK-IV (1980) [pdf]
 19. Voortgezette Kansrekening (Steutel 1980) [pdf]
 20. Stochastische Processen I (Wessels 1976) [pdf]
 21. Stochastische Processen II (Wessels 1978) [pdf]
 22. Inleiding in de Theorie van de Stochastische Processen (Wessels 1980) [pdf]
 23. Stochastische Beslissingsproblemen (Wessels 1979) [pdf]
 24. Besliskunde (Wessels 1983) [pdf]
 25. Optimaliseringsmethoden I (Lineaire Programmering)(Benders 1971) [pdf]
 26. Numerieke Algorithmen voor Niet-Lineaire Optimaliseringsmethoden (de Jong 1976) [pdf]
 27. Modellenpracticum (Thiemann 1974) [pdf]

III.e. Algebra, Meetkunde en Discrete Wiskunde

 1. Inleiding tot de Moderne Wiskunde (de Bruijn 1965) [pdf]
 2. Inleiding in de Methoden der Wiskunde (Ackermans 1970) [pdf]
 3. Verzamelingsleer met Opgaven (Seidel 1973) [pdf]
 4. Verzamelingsleer II (Cijsouw e.a. 1982) [pdf]
 5. Achtergronden van de Schoolwiskunde (Seidel 1982) [pdf]
 6. Beschrijvende Meetkunde (Seidel 1961/?62) [pdf]
 7. Beschrijvende Meetkunde (Seidel 1968) [pdf]
 8. Axonometrie (van Nieuwkasteele 1977) [pdf]
 9. Meetkunde voor Bouwkunde [pdf]
 10. Tensorrekening (Seidel 1980) [pdf]
 11. Groepentheorie (Peremans 1968) [pdf]
 12. Classical Groups (Higman 1978) [pdf]
 13. Eindige Meetkunde (Seidel 1979) [pdf]
 14. Graphs and Association schemes (Seidel e.a. 1983) [pdf]
 15. Discrete Wiskunde (Seidel 1971) [pdf]
 16. Discrete Wiskunde (van Lint 1971) [pdf]
 17. Discrete Wiskunde 2 (van Lint 1987) [pdf]
 18. Combinatoriek (de Bruijn-Nienhuys 1981) [pdf]
 19. Tensorrekening en Differentiaalmeetkunde (De Graaf 2004) [pdf]
 20. Tensor Analysis and Differential Geometry (De Graaf, translation Van Hassel 2010) [pdf]

III.f. Logica en Informatica

 1. Toegepaste Logica I (Peremans 1980) [pdf]
 2. Toegepaste Logica II (Peremans 1985) [pdf]
 3. Inleiding Logica (de Bruijn 1984) [pdf]
 4. Taal en Structuur van de Wiskunde (de Bruijn 1978) [pdf]
 5. Taal en Structuur van de Wiskunde (de Bruijn 1984) [pdf]
 6. Automatentheorie en Formele Talen (Auteur onbekend 1984) [pdf]
 7. Programmeren in ALGOL 60 (Dijkstra 1967) [pdf]
 8. Notes on Structured Programming (Dijkstra 1969) (= EWD 249) [pdf]
 9. Co-operating Sequential Processes (Dijkstra jaren 70) [pdf]
 10. A short Introduction to the Art of Programming (Dijkstra 1971) [pdf]
 11. 41 Oefeningen bij Inleiding in de Kunst van Programmeren (Feijen 1971) [pdf]
 12. Inleiding Programmeren (Dijkstra 1982) [pdf]
 13. Informatica I (Lunbeck 1974) [pdf]
 14. Informatica II (Lunbeck 1974) [pdf]
 15. Inleiding tot de Informatica (Lunbeck 1979) [pdf]
 16. Informatica I (2e gedeelte) (Lunbeck 1978) [pdf]
 17. Inleiding tot de Informatica (Auteur onbekend 70er jaren) [pdf]
 18. Inleiding tot de Informatica (Auteur onbekend 1980) [pdf]
 19. Algorithmen (Rem 1981) [pdf]
 20. Programmeren met Pascal (1983) [pdf]
 21. Herorienteringscursus Computerwiskunde (Commissie modernisering leerplan Wiskunde 1967) [pdf]

IV. S.T.M. Ackermans en J.H. van Lint: ALGEBRA en ANALYSE. (2e druk) Academic Service. Den Haag 1976

[pdf]

V. Foto-Galerij

 1. Ackermans 1
 2. Ackermans 2
 3. Alblas rechts, Fons van de Ven links
 4. Boersma
 5. Bouwkamp
 6. Cijsouw
 7. De Bruijn 1
 8. De Bruijn 2
 9. De Doelder
 10. De Graaf 1
 11. De Graaf 2
 12. De Jong
 13. Dijkstra 1
 14. Dijkstra 2
 15. Doornbos 1
 16. Doornbos 2
 17. Eising
 18. Feijen
 19. Haemers
 20. Hamaker
 21. Hautus 1
 22. Hautus 2
 23. Janssen
 24. Links Geurts, rechts Bouwkamp
 25. Linssen
 26. Lunbeck rechts, Van der Meiden links
 27. Nienhuys
 28. Paul van der Laan, Jacques Wijnen rechts
 29. Peremans 1
 30. Peremans 2
 31. Rechts Bouwkamp, links Geurts
 32. Rem 1
 33. Rem 2
 34. Seidel
 35. Steutel
 36. Thiemann
 37. Van der Meiden 1
 38. Van der Meiden 2
 39. Van de Ven, midden, Wim Kuijpers, rechts
 40. Van de Ven
 41. Van Lint 1
 42. Van Lint 2
 43. Veltkamp
 44. Wessels

Deze website

Deze website is ingericht op 9 april 2018 door Martijn Anthonissen. Hij is gebaseerd op een oudere pagina die gemaakt werd door Michiel Wijers.
© Centre for Analysis, Scientific Computing and Applications. For questions please refer to the editor.
This page modified: Tue Jan 29 12:46:11 CET 2019