CoSeLoG
 
CoSeLoG Nieuwsbrief, November 2011, nr. 3

Dit is de derde nieuwsbrief van het CoSeLoG onderzoeksproject. Het doel van deze en toekomstige nieuwsbrieven is om de deelnemers en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het project.

 

Joos Buijs en Dennis Schunselaar

Eindhoven, 14 November 2011


1. Bijeenkomst 26 september 2011

Op maandag 26 september jl. was de afsluiting van het eerste jaar van het CoSeLoG project. De bijeenkomst was verdeeld over een ochtend- en een middagprogramma. Er werd begonnen met een introductieronde waar Dennis Schunselaar, de vervanger van Jan Vogelaar, werd voorgesteld. Dennis Schunselaar is (cum laude) afgestudeerd op "Configurable Declare". Configurable Declare is een modelleertaal waarin configureerbare procesmodellen kunnen worden gemaakt.


    Ochtendprogramma

Tijdens de ochtend werden de resultaten van het afgelopen jaar gepresenteerd. Eric Verbeek nam het stuk over de procesmodellen voor zijn rekening en Joos Buijs vertelde over het process mining gedeelte van het project. De procesmodellen voor de verschillende processen, evenals een vergelijking tussen de gemeenten, toonde dat er tussen de verschillende gemeenten grote variaties zijn binnen sommige processen. Er is een uitgebreide analyse van de modellen gemaakt gebaseerd op de complexiteit van de modellen verder is het werk van een masterstudent gepresenteerd, zij heeft een eerste poging gewaagd met het samenvoegen van de verschillende modellen.

 

In het stuk over process mining is een analyse gemaakt gebaseerd op de aangeleverde gebeurtenissenlogboeken. Aan de hand van grafieken en animaties werden "opmerkelijke" patronen in de data getoond, bijvoorbeeld dat sommige activiteiten in bulk werden gedaan. Deze patronen leverden vaak meer vragen dan antwoorden op welke, tot dan toe, onbekend waren voor de gemeenten.


    Middagprogramma

Het middagprogramma was bedoeld om de toekomstvisie van het CoSeLoG project te bespreken. Deze was, net als het ochtendprogramma, opgesplitst in twee delen welke wederom door Eric Verbeek en Joos Buijs voor hun rekening werden genomen.

De volgende stap, met betrekking op de procesmodellen, is het samenvoegen van de modellen van de verschillende gemeenten om een configureerbaar procesmodel te verkrijgen. Deze configureerbare modellen zullen uiteindelijk in de cloud worden geplaatst zodat de verschillende gemeenten deze kunnen configureren en de geconfigureerde modellen kunnen toepassen binnen hun organisaties.

 

De toekomst van het process mining ligt in het ontdekken van een configureerbaar model gebaseerd op meerdere gebeurtenissenlogboeken. Zo wordt er gekeken naar de extractie van een configuratie voor een configureerbaar procesmodel op basis van een gebeurtenissenlogboek uit het huidige systeem. Dit maakt het mogelijk om automatisch configuraties af te leiden. Ook wordt er onderzocht of het toekomstige workflowmanagement systeem in de cloud nieuwe mogelijkheden biedt op het gebied van procesmanagement en -sturing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan real-time benchmarking met andere gemeenten.


2. Publicaties

Uit het CoSeLoG project zijn de volgende publicaties voortgekomen:

  • Jan Vogelaar, Eric Verbeek, Borana Luka and Wil Van Der Aalst - Comparing Business Processes to Determine the Feasibility of Configurable Models: A Case Study (Nog te verschijnen, een technisch rapport is al wel beschikbaar)
  • J.C.A.M. Buijs, B.F. van Dongen, W.M.P. van der Aalst - Towards Cross-Organizational Process Mining in Collections of Process Models and their Executions (Nog te verschijnen).
  • W.M.P. van der Aalst. Configurable Services in the Cloud: Supporting Variability While Enabling Cross-Organizational Process Mining. In R.Meersman, T. Dillon, and P. Herrero, editors, OTM Federated Conferences, 18th International Conference on Cooperative Information Systems (CoopIS 2010), volume 6426 of Lecture Notes in Computer Science, pages 8-25. Springer-Verlag, Berlin, 2010.


3. Procesmodellen

De procesdocumenten, die zijn nagelaten door Jan Vogelaar, zijn afgemaakt en gereviewd door Eric Verbeek en Dennis Schunselaar. In de procesdocumenten staan per proces (GBA, WABO, etc.) beschreven wat de verschillende stappen zijn en wat de semantiek per stap is. Verder heeft Eric Verbeek de verschildocumenten gemaakt per proces. Deze verschildocumenten beschrijven waar dezelfde processen van verschillende gemeenten op differentiëren. Beide documenten, de procesdocumenten en de verschildocumenten, zijn verstuurd naar de verschillende gemeenten.


In deze nieuwsbrief

1) Bijeenkomst 26 september 2011

2) Publicaties

3) Procesmodellen

4) Process Mining

5) Toekomst


4. Process mining

In de maanden juni, juli en augustus is hard gewerkt om voor de 41 gemeente-proces combinaties, waar data voor was, process mining analyses uit te voeren. De rapportages van deze analyse zijn naar de gemeenten gestuurd. In deze rapportages wordt kort ingegaan op verschillende procesdimensies zoals het procesmodel, het tijdsaspect en de gebruikers. Naar aanleiding van deze rapporten ontvingen we van de gemeenten nog enkele verdiepende vragen welke zijn beantwoord in een vervolgversie van het rapport. De gemeenten waren zeer geïnteresseerd in de geleverde analyses welke vernieuwende inzichten gaven.

 

Hoewel de verkregen data interessante inzichten opleverde voor de procesgang binnen een gemeente, waren deze meestal niet direct bruikbaar binnen het CoSeLoG project. Binnen het CoSeLoG project zoeken we specifiek naar processen die in eenzelfde systeem worden uitgevoerd bij verschillende gemeenten. Het doel is om op basis van deze vergelijkbare geschiedenis vergelijkingen en aanbevelingen te doen. Binnen Dimpact en binnen de 5 Kempen gemeenten wordt gekeken of we data kunnen vinden die aan deze wensen voldoet.


5. Toekomst

Proces uitgevoerd in de cloud De bijeenkomst op 26 september was de afsluiting van de eerste fase van het CoSeLoG project. In deze fase hebben we de procesgang van 5 processen binnen de 10 deelnemende gemeenten op 2 manieren bekeken. In de volgende fase gebruiken we deze informatie om de huidige state-of-the-art betreffende configureerbare procesmodellen te verbeteren. Wij denken hierbij vooral aan het implementeren van een workflow management systeem welke configureerbare procesmodellen direct ondersteund vanuit een cloud omgeving. Doordat meerdere gemeenten tegelijk van dit systeem gebruik maken kan worden bespaard op ontwikkel- en beheerkosten. Tegelijk behoudt elke gemeente hun eigen variant, of configuratie, van het proces.

 

Verder kijken we in de komende fase ook naar het ontdekken van een configureerbaar procesmodel vanuit de huidige procesgang. Ook wordt gekeken naar de analysemogelijkheden die een centraal workflow management syteem in de cloud biedt. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan aanbevelingen voor de procesgang op basis van de gegevens van meerdere gemeenten. Dit alles heeft tot doel de kosten te verminderen en tegelijk de kwaliteit en snelheid van de procesgang hoog te houden.


Contactgegevens

Vanaf augustus 2011 is Jan Vogelaar niet meer werkzaam op het CoSeLoG project. Zijn taken zijn vanaf september 2011 overgenomen door Dennis Schunselaar.
Als u vragen heeft, of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van de onderzoekers. Het gemakkelijkst gaat dit via het e-mail adres coselog@tue.nl. Mocht u liever telefonisch contact opnemen, of heeft u een vraag specifiek voor één van de onderzoekers, dan kunt u onderstaande gegevens gebruiken.

Dennis Schunselaar Joos Buijs
E-mail d.m.m.schunselaar@tue.nl j.c.a.m.buijs@tue.nl
Tel. 040 - 247 5674 040 - 247 3661
Mobiel 06 - 42 77 89 80 06 - 42 77 89 88
WWW http://web.tue.nl/staff/nl/d.m.m.schunselaar
http://web.tue.nl/staff/nl/j.c.a.m.buijs

De meest actuele informatie over dit project kunt u vinden op de volgende website: http://www.win.tue.nl/coselog

   / Sectie Informatie Systemen

14-11-2011