Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:nieuws [2016/10/03 11:45]
jbuijs
nl:nieuws [2016/10/07 12:02] (current)
jbuijs
Line 1: Line 1:
 ======Nieuws====== ======Nieuws======
 +** Oktober 2016 **
 +  * Dennis Schunselaar heeft zijn proefschrift succesvol verdedigt en is niet langer actief werkzaam op het CoSeLoG project. Dit betekend daarom ook het einde van het CoSeLoG project.
 +  * [[http://www.win.tue.nl/coselog/files/nieuwsbrieven/09/|De laatse CoSeLoG Nieuwsbrief, nummer 9, is uit!]]
 +
 ** Oktober 2014 ** ** Oktober 2014 **
   * Joos Buijs heeft zijn proefschrift succesvol verdedigt en is niet langer actief werkzaam op het CoSeLoG project.   * Joos Buijs heeft zijn proefschrift succesvol verdedigt en is niet langer actief werkzaam op het CoSeLoG project.
 
nl/nieuws.txt · Last modified: 2016/10/07 12:02 by jbuijs     Back to top
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by ChirripĆ³