N.G. de Bruijn 90 jaar:
symposium 5 september 2008

(foto De Bruijn) (foto De Bruijn)
Prof. N.G. (Dick) de Bruijn

De voordracht van jubilaris Dick de Bruijn tijdens het symposium, getiteld `Terugblik’, is verfilmd. De films zijn hier te zien.