Continuïteit in de wiskunde


Peter Stevenhagen, Universiteit Leiden


Mijn eerste kennismaking met Hans Sterk, nu zo'n 20 jaar geleden aan de UvA, was de tijd waarin ik ontdekte dat complex analytische meetkunde ook relevant was voor getaltheoretici. De wisselwerking tussen complexe methoden en discrete berekeningen in positieve karakteristiek vormt de rode draad in mijn lezing.


back to EIDMA Seminar Combinatorial Theory announcements