Startpagina

Ingediend door Anonymous op Vrij, 01/12/2006 - 11:47.

Het regionaal steunpunt Eindhoven

Het regionaal steunpunt Eindhoven, een activiteit van het Pre University College, heeft tot doel ondersteuning te bieden bij Wiskunde D, en waar mogelijk samenwerking tot stand te brengen tussen scholen uit de regio Zuid-Nederland, de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen op dit terrein. In het menu aan de linkerzijde van deze pagina vindt u meer informatie over de activiteiten van het steunpunt Eindhoven.

De centrale coördinatie van Wiskunde D is in handen van cTWO. Het steunpunt werkt samen met de steunpunten van de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft. Op de contact pagina vind je de e-mail adressen van de contactpersonen.

Bijeenkomsten najaar 2011

Dit najaar staan drie bijeenkomsten op het programma, in samenwerking met Fontys Hogescholen (Jan Essers, Henk Loeffen): op 11 oktober, 15 november en 29 november, telkens van 16.30 - 19.15 uur. Locatie: Technische Universiteit Eindhoven. Deelname is gratis maar opgeven (voor elke sessie hieronder afzonderlijk) is noodzakelijk.
Opgeven: bij .

Dinsdag 29 november: Galois en de `onoplosbaarheid' van hogeregraads vergelijkingen


Tijd: 16.30 - 19.15 uur.
Zaal: Aud 13
Bestemd voor: (met name) docenten Wiskunde D
Door: Hans Sterk (TU/e)
Programma:
16.15 - 16.30: Ontvangst
16.30 - 17.30: Het thema besproken op hoofdlijnen
17.30 - 18.15: Maaltijd
18.15 - 19.15: Nadere details
De abc-formule voor tweedegraadsvergelijkingen, de formule van Cardano voor derdegraadsvergelijkingen en de formule van Ferrari voor vierdegraadsvergelijkingen lijken het begin van een indrukwekkende reeks formules om polynoomvergelijkingen op te lossen. Toch houdt de reeks daarmee op. Op het waarom daarvan concentreren we ons in deze bijeenkomst. Aanleiding hiervoor is de 200e geboortedag van Evariste Galois (1811-1832), aan wie de Fransen dit jaar speciaal aandacht besteden. Op jonge leeftijd wist Galois de geheimen rondom het oplossen van polynoomvergelijkingen te doorgronden met behulp van de symmetrieën van nulpunten.

Dinsdag 15 november: Wiskundige aspecten van de moderne cryptologie


Tijd/programma:
16.15 - 16.30: Ontvangst
16.30 - 17.30: Wiskundige aspecten crypto I
17.30 - 18.15: Warme maaltijd
18.15 - 19.15: Wiskundige aspecten crypto II
Zaal: Aud 13
Bestemd voor: (met name) docenten wiskunde D
Door: Benne de Weger (TU/e)
Digitale beveiliging van data(verkeer) is regelmatig in het nieuws. Het klassieke RSA-systeem is een onder wiskundigen bekend systeem. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. In deze bijeenkomst belichten we wiskundige aspecten van recentere ontwikkelingen en gaan we in op veelgehoorde terminologie, zoals certificaten.

Dinsdag 11 oktober 2011: Wiskunde en geluid

Bestemd voor: (met name) docenten wiskunde B,D
Door: Martijn Anthonissen (TU/e)
Plaats: Technische Universiteit Eindhoven, Auditorium, zaal 13
Deelname is gratis, maar opgeven wel nodig
Programma:
16.15 - 16.30: Ontvangst
16.30 - 17.30: Wiskunde en geluid I
17.30 - 18.15: Maaltijd
18.15 - 19.15: Wiskunde en geluid II
Muziek en geluid hebben veel met wiskunde te maken: met goniometrische functies beschrijven we geluidssignalen. Maar er komt meer bij kijken zodra we zelf `wiskundig' met geluid willen spelen. De bestanden zijn nogal gauw groot, dus is datacompressie nodig. Er kan ruis in geluid aanwezig zijn. Hoe filter je dat eruit? In deze bijeenkomst gaan we in op de wiskunde van geluid, onder meer aan de hand van de genoemde onderwerpen.

Afgelopen voorjaar

Dinsdag 19 april 2011: Bijeenkomst Symmetrie

Door: Hans Cuypers en Hans Sterk
Plaats: Technische Universiteit Eindhoven, HG 6.01
Deelname is gratis, maar opgeven noodzakelijk
Opgeven: bij of per telefoon: 040-2472727.
Programma (de tijden kunnen licht hiervan afwijken):
15.45 - 16.00: Ontvangst
16.00 - 17.30: Symmetrie: wiskundige beschrijving
17.30 - 18.10: Eenvoudige maaltijd
18.10 - 19.30: Rekenen aan symmetrie.
In maart vond de traditionele masterclass wiskunde plaats aan de TU/e voor vwo-leerlingen. Het thema was `symmetrie'. In deze bijeenkomst voor docenten gaan we dieper in op wiskundige achtergronden van symmetrie. Hoe beschrijven we symmetrie? Hoe kunnen we `rekenen' aan symmetrie? Ook kunnen we met elkaar bespreken hoe dit onderwerp in het curriculum (Wiskunde D, profielwerkstuk) een rol kan krijgen.

Module Algoritmiek

November 2009: aan de lijst vakken in het menu links is een module Algoritmiek toegevoegd.

De kerngroep

De steunpunten van de T(R)U's zijn zelf ook actief in het maken van lesmateriaal. De ontwikkeling van dit materiaal vindt plaats in regelmatige bijeenkomsten van de kerngroepen, groepen bestaande uit docenten uit het voortgezet en hoger onderwijs. De scholen waar de docenten van de kerngroep van het steunpunt Eindhoven werkzaam zijn, zijn te vinden op de links pagina (onder de kop `Scholen van de kerngroep'). Wilt u lid worden? Neem dan contact op met: tel. 040 - 247 2727
. De kerngroep komt vanaf september 2009 weer regelmatig bij elkaar.