Over het regionaal steunpunt Wiskunde aan de TU/e

Sinds schooljaar 2007-2008 kunnen scholieren op het vwo kiezen voor Wiskunde D, een wiskundevak dat specifiek op bètageoriënteerde leerlingen is gericht. Het vak is een prima voorbereiding op een bètastudie en brengt leerlingen in aanraking met uitdagende wiskunde die een rol speelt in wetenschap en technologie.

Bij de TU/e is een regionaal steunpunt voor Wiskunde D ingericht. Het regionale steunpunt biedt ondersteuning bij Wiskunde D en brengt samenwerking tot stand tussen scholen uit de regio Zuid-Nederland, TU/e en Fontys Hogescholen.

Enkele activiteiten van het steunpunt zijn:

 • het samen met docenten ontwikkelen van lesmateriaal (in de afgelopen jaren zijn vanuit het steunpunt diverse modules ontwikkeld)
 • het verzorgen van practica op de TU/e voor leerlingen
 • het organiseren van regionale bijeenkomsten voor wiskundedocenten waarin onder meer dieper wordt ingegaan op de achtergronden van onderwerpen uit Wiskunde D

Zie ook TU/e webpagina hierover.

Regionaal steunpunt Wiskunde aan de TU/e

Practica Complexe Getallen op aanvraag.
Let op: aantal practica beperkt!

Vakken

Over de volgende modules is informatie en materiaal beschikbaar:

Het meeste materiaal is vinden downloaden bij de vakken. Voor diverse vakken zijn er ook links of opdrachten. Een deel van het materiaal is alleen beschikbaar op aanvraag.

Vakken

Materiaal bij de vakken
Een deel alleen op verzoek

Contact

 • Hans Sterk
  Technische Universiteit Eindhoven
  Tel. 040 - 247 2727
  h.j.m.sterk@tue.nl

 • Jan Willem Knopper
  Technische Universiteit Eindhoven
  Tel. 040 - 247 4346
  j.w.knopper@tue.nl

Contact information

✉ ✆