Getallen en cryptografie

Ingediend door mcboldy op Din, 12/12/2006 - 13:52.
Het steunpunt ontwikkelt een module Getallen en Cryptografie. Deze module is te gebruiken als keuzemoduul van 40 uur of in het onderdeel Wiskunde in Wetenschap. Het materiaal bestaat uit:
  • Het dictaat Geheim: Cryptografie en Getaltheorie (samenstelling: Ernst Lambeck met inbreng van overige leden van de kerngroep Wiskunde D Eindhoven) met uitwerkingenbundel (op aanvraag te verkrijgen). Het dictaat is er in twee varianten. De twee varianten hebben dezelfde studielast, maar verschillen in de inleiding. Beide varianten kunnen al gebruikt worden, maar worden nog wel bijgeschaafd en aangepast aan de ervaringen van gebruikers. De dictaten zijn te vinden op de Bestanden pagina (alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers). De meest recente versies zijn van september 2009. De versie van maart 2008 is nog verkrijgbaar als ZIP bestand in de folder 'Cryptografie en Getaltheorie/Archief'.
  • In de nieuwe versie zijn wat aanpassingen aangebracht naar aanleiding van commentaar van gebruikers. Enkele toepasselijke Excel-spreadsheets zijn (ook voor leerlingen) te vinden bij de 'Publieke bestanden' in de folder Cryptografie en getaltheorie opgenomen.
  • ICT-materiaal (zie het menu onder Opdrachten).
  • Docentenhandleiding (op aanvraag te verkrijgen bij ).