Statistiek 2 voor ST - 2DS01

 • Bestemd voor: T-2.3-2a
 • Studiepunten: 1 Ects
 • Docenten:  
  • ir. M.A.A. Boon, faculteit Wiskunde en Informatica, HG 9.09, tel. 040 247 2989, email:  
  • dr. A. Di Bucchianico, faculteit Wiskunde en Informatica, leerstoel statistiek, HG 9.24, tel. 040 247 2902, email:  
  • ir. G.D. Mooiweer, faculteit Wiskunde en Informatica, ICT O&O, HG 8.12, tel. 040 247 4277, email:
  • drs. C.M.J. Rusch-Groot, faculteit Wiskunde en Informatica, leerstoel statistiek, HG 9.36, tel. 040 247 2348, email:  
 • Voorkennis: 
  • basiskennis statistiek op het niveau van Statistiek 1 voor ST, met name meervoudige regressie-analyse waarbij modelcontrole van belang is.
  • basiskennis Statgraphics op het niveau van Statistiek 1 voor ST, met name meervoudige regressie-analyse incl. controle van modelaannamen.
Van studenten die een vrijstelling hebben voor Statistiek 1 voor ST wordt verwacht dat zij  hun voorkennis  voor aanvang van het eerste college op het juiste peil hebben gebracht! 
 • Omschrijving: De bedoeling van het college is een inleiding te geven tot de statistische theorie van proefopzetten (variantie-analyse, fractionele proefopzetten, response surface methoden, D-optimale proefopzetten,  proefopzetten voor mengsels). De aanpak van het vak is gebaseerd op het met behulp van statistische software kunnen opzetten en analyseren van experimenten (zie ook de opzet van Statistiek 1 voor ST).
 • College/begeleide zelfstudie in 2004-2005: 
  Datum Uur Activiteit Locatie
  di   22 maart 3e + 4e hoorcollege STC 0.02
  di   29 maart 3e + 4e hoorcollege STC 0.02
  vr   1 april 5e + 6e begeleide zelfstudie MA 1.46
  di   5 april 3e + 4e hoorcollege STC 0.02
  vr   8 april 5e + 6e begeleide zelfstudie MA 1.46
  di   12 april 3e + 4e hoorcollege STC 0.02
  vr   15 april 5e + 6e begeleide zelfstudie MA 1.46
  vr   22 april 5e + 6e begeleide zelfstudie MA 1.46
  di   26 april 3e + 4e (Let op: was eerst verkeerd gemeld!) begeleide zelfstudie Aud. 10 (Let op: afwijkende locatie!)

  Neem je notebook mee naar de instructies/zelfstudie en zorg dat Statgraphics geïnstalleerd is.

 • Tentamenvorm: Schriftelijk met gebruik van notebook.
 • Tentamendata:
  • vrijdag 29-04-2005, 09:00-12:00 (notebook meenemen, incl. netwerkkabel en floppy drive)
  • vrijdag 26-08-2005, 14:00-17:00 (notebook meenemen, incl. netwerkkabel en floppy drive)
 • Software:
  • Statgraphics (te installeren via  software site van Dienst ICT)
  • Statlab. Dit is een Java applicatie die draait op het web en wordt o.a. gebruikt bij het tentamen. Zeer belangrijk: om Statlab tijdens het tentamen goed te kunnen gebruiken, moet Java versie 1.4 of later geinstalleerd zijn EN moeten de security-instellingen van je laptop goed ingesteld worden. Tijdens het college en tijdens de instructies wordt gedemonstreerd hoe dit moet!
  • Java versie 1.4 of later. De laatste Java versie kan gedownload worden vanaf java.com. Java is nodig om Statlab te kunnen draaien (zie punt hierboven).
 • Inlichtingen: drs. C.M.J. Rusch-Groot, email:

Onderwijsmateriaal:

PowerPoint sheets data sets oude tentamens
oefenopgaven woordenlijst Engels - Nederlands Statistiek 1 voor Scheikunde

 
Opmerkingen over deze WWW pagina naar

Datum laatste wijziging: 23 apr 2005