2WT12 - Getaltheorie

Dit vak is bestemd voor Masterstudenten van de Lerarenopleiding Wiskunde van de ESoE.
Er zijn geen colleges. Je wordt geacht dit vak met zelfstudie te doen.
Toetsing gebeurt met opdrachten en een schriftelijk examen.
Als je het wilt doen, neem dan contact op met Benne de Weger.

Studeerwijzer 2WT12