Wiskunde-praktikum

Ik ben niet meer direct betrokken bij het wiskunde-praktikum.